Advokatfirman Kluge förlänger samarbetet med TeleComputing

Kluge Advokatfirma DA har ingått ett nytt outsourcingsavtal med TeleComputing. Avtalet som är på 4 år innebär att TeleComputing tar ansvar för leverans av allt IT-stöd till Kluges 101 anställda i Stavanger, Oslo och Bergen. Det samlade kontraktsvärdet förväntas uppgå till närmare 9 Mkr.

- ”Vi har haft goda erfarenheter av samarbetet med TeleComputing sedan flera år. De är en ledande levererantör av IT outsourcing lösningar och kan påvisa både erfarenhet och kompetens kring att leverera IT. TeleComputing har också ett fint samarbete med våra underleverantörer som är delaktiga i att ge en stabil funktion till alla våra användare. Detta har varit en viktig förutsättning i vårt beslut att föränga samarbetet”, säger Anne Tveter Knoop, ansvarig chef på Kluge. - ”Vi värdesätter relationen med Kluge och ser fram emot ett fortsatt samarbete. Vi ser det som en fin bekräftelse på vår leveransförmåga att de nu väljer att ge oss fortsatt förtroende. Avtalet innebär också att vi befäster TeleComputings ledande position som leverantör av driftstjänster till advokatbranschen”, säger Svein Hov Skjelle, VD på TeleComputing Norway AS.

Prenumerera

Dokument & länkar