Globalt bolag inom finanssektorn investerar 9,2 MSEK i Telelogics ALM-lösning

En av världens största tjänsteleverantörer inom den finansiella sektorn väljer Telelogics verktyg för standardisering och hantering av applikationsutveckling.

MALMÖ – 3 oktober, 2005 – Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett licensavtal, värt 9,2 MSEK (1,2 MUSD), med en av världens största tjänsteleverantörer inom finanssektorn. Avtalet innebär att Telelogics lösning för hantering av applikationens livscykel kommer att utnyttjas av fler än tusen analytiker, chefer och utvecklingsingenjörer. Dessa kommer att använda Telelogic DOORS®/AnalystTM och DOORSnet® för kravhantering, Telelogic SYNERGYTM/DCM och SYNERGYTM/Change för ändrings och konfigurationshantering, samt Telelogic DocExpress® för automatiserad rapport och dokumentationshantering. Med hjälp av dessa verktyg ska kunden införa standards med automatiserade och upprepningsbara arbetsprocesser. Långsiktigt mål är också att implementera en skräddarsydd arbetsprocess för att därmed nå högre grad av kvalitetscertifiering enligt CMMI (Capability Maturity Model®) samt att uppfylla samtliga krav enligt SOX (Sarbanes-Oxley). “Telelogic fortsätter att växa inom finanssegmentet. Denna kunds val av Telelogics ALM-lösning för att säkerställa sina långsiktiga mål för appplikationsutveckling är ytterligare ett framgångsbevis för vår strategi och våra produkter,” säger Anders Lidbeck, koncernchef och VD, Telelogic.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar