Huvudägare löser in optioner och ökar aktieägandet i Telelogic

Huvudägare löser in optioner och ökar aktieägandet i Telelogic Styrelseordföranden Lars Alhman och styrelseledamöterna Bo Wahlström och Kjell Spångberg samt VD Anders Lidbeck har beslutat förtidsinlösa teckningsoptioner och därmed tecknat nya aktier i Telelogic till ett antal som överstiger en samtidigt försäljning av aktier. Lars Ahlman har via bolaget Respons Konsult AB beslutat förtidsinlösa 300 000 teckningsoptioner och samtidigt sålt 200 000 antal aktier. Aktieinnehavet ökar därmed till 281 600 aktier. Bo Wahlström har via bolaget Metroland BV beslutat förtidsinlösa 300 000 teckningsoptioner och samtidigt sålt 200 000 antal aktier. Aktieinnehavet ökar därmed till 750 000 aktier. Kjell Spångberg har via bolaget Intertech Development Ltd beslutat förtidsinlösa 300 000 teckningsoptioner och samtidigt sålt 200 000 antal aktier. Aktieinnehavet ökar därmed till 1 741 000 aktier. Anders Lidbeck har beslutat förtidsinlösa 20 000 teckningsoptioner och samtidigt sålt 20 000 aktier. Aktieinnehavet är därmed oförändrat 10 000 aktier. I ett gemensamt uttalande kommenterar de transaktionen: "Vi har velat frigöra kapital för fortsatt investeringsaktivitet och samtidigt starkt markera vårt fortsatta engagemang i, och förtroende för, Telelogics framtid genom att förtidsinlösa teckningsoptioner och öka vårt ägande. Telelogic befinner sig i en utomordentligt spännande utvecklingsfas med en tillväxt och resultatutveckling som, i vårt tycke, gör företaget till ett av Sveriges bästa tillväxtföretag". För ytterligare information, kontakta: Lars Ahlman, styrelseordförande: 073 986 81 45 Anders Lidbeck, VD: 070 567 67 17 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00140/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00140/bit0002.doc

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar