Sverker Hannervall ny marknadschef på Telelogic

Sverker Hannervall ny marknadschef på Telelogic MALMÖ, 23 november, 1999 - Sverker Hannervall kommer från och med december att tillträda posten som Executive Vice President Marketing på Telelogic AB med ansvar för att vidareutveckla den globala marknadsföringen. Sverker har tidi- gare erfarenheter från ledande befattningar inom IBM, Responsor, CODA Nordic samt SIGMA Applications. "Med Sverker förstärker vi Telelogics företagsledning ytterligare.", säger Anders Lidbeck, VD för Telelogic. "Sverker har erfarenhet från stora multina- tionella koncerner såväl som snabbväxande IT-bolag. Dessutom har han en ut- märkt förståelse för programvaruindustrin som helhet." Om Telelogic (O-listan) Telelogic, som i dag finns i tio länder med egna bolag och ytterligare 20 län- der genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalita- tiva grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leveran- törerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Mo- torola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal unversitet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Te- lelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. Med ny- emissionen i mars tidigare i år står bolaget väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar