Telelogic and PMC utvecklar integration mellan Telelogic DOORS och Microsoft Project

Telelogic and PMC utvecklar integration mellan Telelogic DOORS och Microsoft Project MALMÖ - 13 November, 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG) och dess partner Project Management Centre Inc. (PMC) kommer gemensamt att utveckla ett gränssnitt mellan Telelogic DOORS och Microsoft Office Project 2003. Den gemensamma lösningen kommer att möjliggöra att information delas mellan Telelogic DOORS, det ledande kravhanteringsverktyget på marknaden, och Project 2003, en programvara för projektledning. Som ett resultat av detta kommer projektledare att bättre kunna uppskatta leverandatum, både före projektet börjar och när förändringar uppstår. Gränssnittet kommer även att säkerställa att alla krav har tilldelade resurser som kan genomföra dem och att alla krav är schemalagda i projektplanen. Dessutom kommer integrationen att förenkla analysen av hur projektets resurser och tidplan påverkas när kraven förändras samt hjälpa till att utvärdera projektgruppens förmåga att fullfölja kraven om resurser och tidsplan förändras under projektets gång. Integrationen beräknas finnas tillgänlig för leverans den 24 november 2003. "Att leverera projekt i tid som uppfyller alla krav förutsätter en detaljerad insikt i projektet samt förmåga att effektivt hantera förändringar och resurser medan projektet fortskrider,"säger Ingemar Ljungdahl, Chief Technology Officer på Telelogic. "Gränssnittet mellan Telelogic DOORS och Microsoft Project erbjuder dessa möjligheter och gör det därmed enklare för organisationer att leverera framgångsrika projekt i tid och med de resurser de har tillgängliga." "I dagens värld av allt mer komplexa projekt och begränsade resurser räcker det inte att förlita sig på manuella processer och enkla verktyg," säger Scott Hunter, VD för PMC Project Management Center Inc. "Organisationer behöver automatiserade verktyg med möjlighet och flexibilitet att adressera olika nivåer av mognad mellan deras projektgrupper. Med integrationen av DOORS med Microsoft Project fortsätter Telelogic och PMC vårt engagemang att erbjuda lösningar som förenklar komplexiteten i projektledning av mjukvaru- och systemutveckling." Denna press release är en sammanfattning av den engelska releasen som innehåller fler tekniska detaljer. Om Project Management Centre PMC grundades 1992 och är en helägt kanadensiskt företag med kontor i Ottawa och Montreal. PMC specaliserar sig på definitionen av ramverk för projektledning och implementationen av system för information kring projektledning. PMC har etablerat sig själv som en leverantör av lösningar från Primavera och partner till Telelogic. PMCs utbildare är välkända för deras förmåga att erjbuda högkvalitativ utbildning och för att anpassa sig till kundens specifika miljö och projektledningssstil. För ytterligare information, besök www.pmc.ca Om Telelogic Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com. Kontaktpersoner: Telelogic: Michael E. Donner, VP, Marketing & Communications Tfn: +1 (949) 885-2496 E-mail: michael.donner@telelogic.com PMC: Benoit De Grace, Director Systems Integration Tfn: +1 (613) 235 8075 E-mail: bdegrace@pmc.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT20200/wkr0005.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar