Telelogic Delårsrapport, april - juni 2004

- 24,9 MSEK i vinst efter skatt - Omsättningstillväxt i alla geografier - Tillväxt i flyg/försvarssegmentet, stabilt i övriga segment - Tillväxt för alla tre produktfamiljerna, DOORS, TAU och SYNERGY - 51,9 MSEK i positivt kassaflöde April - juni 2004 Omsättning: 251,5 MSEK (223,5 MSEK) Vinst före skatt: 36,6 MSEK (-15,9 MSEK) Vinst efter skatt: 24,9 MSEK (-19,6 MSEK) Vinst per aktie: 0,12 SEK (-0,10 SEK) Januari - juni 2004 Omsättning: 481,0 MSEK (446,2 MSEK) Vinst före skatt: 56,8 MSEK (-43,2 MSEK) Vinst efter skatt: 38,3 MSEK (-46,9 MSEK) Vinst per aktie: 0,18 SEK (-0,23 SEK) Nyckeltal för motsvarande period föregående år inom parentes. Den fullständiga rapporten som pdf finns för nedladdning.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar