Telelogic delårsrapport, juli-september 2007

- Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 21% i lokal valuta till 428,5 MSEK.

- Försäljningen av licenser och underhåll ökade med 20% i lokal valuta. Försäljningen av tjänster ökade med 23% i lokal valuta.

- Resultat före skatt ökade med 79% till 75,4 MSEK för kvartalet.

- Resultat per aktie ökade med 77% för tredje kvartalet och uppgick till 0,23 SEK/aktie.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189,9 MSEK under de första nio månaderna.

-----------------------

VDs kommentar till kvartalet:

"Under tredje kvartalet 2007 har verksamheten utvecklats väl. Den osäkerhet som naturligt skapades av det bud på Telelogic som offentliggjordes den 11 juni påverkade initialt verksamheten negativt. Ett arbete initierades inom Telelogic för att hantera denna osäkerhet både internt och externt. Den försening av budet som annonserades den 30 juli bidrog till att fästa uppmärksamheten på pågående affärer och kärnverksamheten. Under tredje kvartalet har kundernas förtroende successivt återvänt och Telelogic kunde stänga ett ovanligt stort antal större affärer, däribland företagets största affär någonsin, värd 91 MSEK. Ett antal av dessa affärer var planerade att avslutas under andra kvartalet men försenades och undertecknades först i det tredje kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 21% för tredje kvartalet och samtidigt ökade vinsten före skatt med 79%.

Den nya produktfokuserade organisationen fungerar väl och samtliga produktfamiljer har visat god tillväxt. Särskilt glädjande är att området för kravhantering åter visade stark tillväxt med en ökning på 31%. Det geografiska område som uppvisade starkast tillväxt var åter igen EMEA, med en tillväxt på 36%.

Baserat på vårt starka tredje kvartal och de första nio månaderna justerar Telelogic upp prognosen för helåret. Vår bedömning är att tillväxten för 2007 kommer att ligga i intervallet 12-15% i lokal valuta samt att resultatökningen per aktie kommer att överstiga 25% jämfört med föregående år."

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic

-----------------------

Nyckeltal för juli - september 2007

Omsättning: 428,5 MSEK (370,1 MSEK)
Resultat före skatt: 75,4 MSEK (42,2 MSEK)
Resultat efter skatt: 55,8 MSEK (31,7 MSEK)
Resultat per aktie: 0,23 SEK (0,13 SEK)
Kassaflöde, löpande verksamheten: 21,4 MSEK (35,0 MSEK)

Nyckeltal för motsvarande period föregående år inom parentes.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar