Telelogic erhåller fortsatt förtroende hos Telia

Telelogic erhåller fortsatt förtroende hos Telia MALMÖ, 21 december, 2001 -Telelogic AB (O-Listan/TLOG) har utvalts att förlänga ramavtalet med Telia i den omfattande upphandling av IT- tjänster som nyligen genomförts. Nuvarande ramavtal förnyas därmed för kommande år. Telelogic levererar redan idag tjänster av betydande omfattning till olika delar av Telias verksamhet. I det auktionsförfarande Telia använt sig av för upphandlingen är Telelogic ett av de företag som Telia väljer att teckna ramavtal med för kommande avtalsperiod. "Telias beslut att förnya vårt ramavtal ser jag som en bekräftelse på det mervärde och kompetens Telelogic erbjuder avseende projektstyrning och tjänsteutveckling. Telelogic's djupa kompetens inom telekomsektorn medför att vi kan ta ett övergripande totalansvar för kundernas utvecklingsprojekt," sade Bo Emanuelsson, President Market Divison Nordic för Telelogic. En av målsättningarna med ramavtalet är att utveckla metoder för att höja kvalitén i beställda arbeten vilket skall leda till att högre lönsamhet nås i enskilda projekt. "Även om detta avtal främst omfattar konsulttjänster ser vi goda möjligheter att framöver bidra till Telias effektivitets- och kvalitetsförbättringar med stöd av de verktyg Telelogic erbjuder för hantering av omfattande och komplexa utvecklingsprojekt," avslutade Emanuelsson. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är ledande på lösningar för avancerad mjukvaruutveckling. Genom att erbjuda högkvalitativa utvecklingsverktyg och relaterade tjänster för hela utvecklingsprocessen blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar de ledande leverantörerna som Airbus, Alcatel, BMW, Boeing, BT, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, Lockheed Martin, Lucent Technologies, Motorola, NEC, Nokia, Philips och Siemens. Telelogics globala organisation inkluderar kontor i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. [REMOVED GRAPHICS]För mer information se www.telelogic.com eller kontakta personerna nedan: Anders Lidbeck, VD och Fredrik Sjöholm, Investor Koncernchef Relations Tel: +46 40 17 47 00 Tel: +46 40 650 65 22 Fax: +46 40 17 47 47 Fax: +46 40 17 47 47 E-mail: E-mail: anders.lidbeck@telelogic. fredrik.sjoholm@telelogic.com com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00970/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00970/bit0001.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar