Telelogic förvärvar produktenhet från Sterling Software

Telelogic förvärvar produktenhet från Sterling Software * Förvärvet gör Telelogic till världens andra största UML-leverantör MALMÖ, 9 mars, 2000 - Telelogic har idag tecknat avtal om förvärv av pro- duktenheten för COOL:Jex från Sterling Software. COOL:Jex är världens le- dande UML-verktyg för utveckling av applikationer inom realtidsindustrin. Med dagens avtal förvärvar Telelogic hela UML-verksamheten inkluderande en kundbas på 5200 licenser, underhållsavtal, källkod, utvecklingscenter och personella resurser. Vidare kommer 32 distributörer att sälja COOL:Jex för Telelogics räkning. "Telelogic är nu världens andra UML-leverantör säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Telelogic. "Detta är inte bara en stor satsning på UML, utan även en fördubbling av vår säljkapacitet i USA. Vi ökar sälj- och utvecklingsresurserna samtidigt som vi får full kontroll över det bäs- ta UML verktyget på marknaden. COOL:Jex, som byter namn till Telelogic Tau UML Suite, har en central roll i Telelogics strategi. COOL:Jexs kunder kommer även att kunna dra nytta av fördelarna med en integrerad utveck- lingsmiljö som Telelogic Tau. Detta resulterar i bättre möjlighter för COOL:Jexs anställda, kunder och partners." Den förvärvade omsättningen för år 2000 uppskattas till 70 MSEK med en mindre vinst. Köpeskillingen betalas med kontanta medel. Övriga finansiel- la termer avslöjas inte på säljarens begäran. COOL:Jex används av drygt 300 kunder genom ca 5 200 aktiva licenser. För- värvet omfattar 21 anställda varav 18 i USA. Verksamheten kommer att in- tegreras med Telelogics befintliga dotterbolag i USA, England och Tysk- land. Telelogic är sedan tidigare den dominerande aktören av utvecklings- verktyg för realtidsindustrin. I och med förvärvet konsolideras marknaden för utvecklingsverktyg baserade på SDL och UML. " Just nu smälter det dominerande språket för realtidsverktyg, SDL, sam- man med det dominerande språket för administrativa system, UML.", fort- sätter Lidbeck och avslutar: "Genom förvärvet förkortar vi ledtiden för nästa generations utvecklingsverktyg. Vi ska bli den första leverantören som erbjuder en helt integrerad utvecklingsmiljö baserad på den nya världsstandarden som kombinerar UML och SDL." Om Telelogic (O-listan:TLOG) Telelogic, som i dag finns i tio länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer till- förlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leve- rantörerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universi- tet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Telelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. En riktad nyemission genomfördes i januari i år, vilket gett bolaget kapital för fortsatt expansion. Telelogic är nu väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. Källa: Ovums rapport: Case Products, 1999 Anders Lidbeck Catharina Sundelin President & CEO Information & Investor Relations Manager Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Fax: 040-17 47 47 E-mail: an- E-mail: cathari- ders.lidbeck@telelogi na.sundelin@telelogic.com c.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar