Telelogic går med i AUTOSAR

Telelogic blir associerad medlem i AUTOSAR och följer därmed sin strategi att ansluta sig till rådande industristandards

MALMÖ, Sverige och IRVINE, USA – 5 oktober, 2005 Telelogic (O-listan/TLOG), meddelar att man har gått med som associerad medlem i branschsammanslutningen Automotive Open Systems Architecture (AUTOSAR), vilken är en öppen industristandard för utvecklingsverktyg inom bilindustrin. Att stödja rådande industristandards har alltid varit en viktig del av Telelogics strategi för att öka värdet och fördelarna med företagets lösningar och applikationer. Av tradition bygger Telelogics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk för att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln och företaget deltar därför aktivt i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, ETSI, ITU-T med flera. “Som medlem av AUTOSAR kommer vi att tillhandahålla ännu bättre stöd för våra kunder inom bilindustrin som finns över hela världen,” säger Anders Lidbeck, koncernchef och VD för Telelogic. ”Genom AUTOSAR initiativet, som syftar till att etablera en öppen standard för fordonselektronik, tar man ett viktigt steg mot att standardisera komponenter, skalbarhet, underhåll och färdiga subsystem. Genom att Telelogics utvecklingverktyg stödjer AUTOSARs ramverk blir det mer attraktivt för OEM-tillverkare och andra leverantörer inom bilindustrin att ansluta sig till AUTOSAR.” Några av Telelogics lösningar är redan anpassade till AUTOSARs standards. Telelogic har också inlett ett arbete med att addera AUTOSAR-specifika egenskaper till Telelogic TAU®, som är ett omfattande UML 2.0 modelleringsverktyg.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar