Telelogic lanserar ändringsverktyg för asiatiska marknaden

Telelogic lanserar ändringsverktyg för asiatiska marknaden Ny version av Telelogic ChangeSYNERGY innehåller dessutom unikt stöd för elektroniska signaturer MALMÖ - den 10 november 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG) har idag lanserat Telelogic ChangeSYNERGY 4.3a, en ny version av företagets ändringshanteringsverktyg avsett för de växande marknaderna i Asien. Nya ChangeSYNERGY 4.3a är dessutom det första ändringsverktyget på marknaden som innehåller stöd för elektroniska signaturer. Alla utvecklingsprojekt är under konstant förändringstryck. Marknadsförändringar, ändrade kundkrav, nya tekniska förutsättningar, och omfördelningar av budget är bara några typiska exempel. För att klara leveranstider och kvalitetskrav är det oerhört viktigt att ha en strukturerad process för hur sådana ändringar ska godkännas och genomföras. Telelogic ChangeSYNERGY är ett web-baserat verktyg som hjälper organisationer att förenkla sina ändringshantering och på ett snabbare och mer förutsägbart sätt kunna hantera externa och interna förändringar. Nya ChangeSYNERGY 4.3a med stöd för japanska, kinesiska och koreanska är utvecklat för att möta en ökande efterfrågan av denna typ av verktyg från högteknologiföretag i Japan, Kina, Korea och Taiwan, och utgör Telelogics senaste steg i företagets satsning på Asien. Redan tidigare har Telelogic lanserat stöd för de asiatiska språken i produkterna Telelogic TAU och Telelogic DOORS. ChangeSYNERGY 4.3a innehåller dessutom stöd för elektroniska signaturer. Detta innebär att man kan spara kommentarer från flera olika användare och kontrollera ett dokuments status, vilket ger en kraftigt förbättrad kontroll över ändringarnas godkännandeprocess. Istället för att behöva skriva under och skyffla dokument mellan olika avdelningar kan nu allt detta göras inom verktyget. Denna funktion är av speciellt intresse inom branscher med hårt reglerad säkerhet, exempelvis medicinsk utrustning, läkemedels- och försvarsindustri, och den följer det amerikanska läkemedels- och livsmedelsorganet FDAs regelverk för elektroniska signaturer, '21 CFR Part 11'. Kommentarer från industranalytiker "Storskalig, global utveckling innebär en väsentligt ökad komplexitet", enligt Jim Duggan, vice president vid Gartner Group. "För att kunna dra nytta av globala organisationer krävs en mer robust process och tydligare standarder. Företaget kommer att behöva uppgradera sin infrastruktur för ändrings- och konfigurationshantering för att stötta dessa processer och förbättra sin kommunikation och styrning." Jim Duggan fortsätter: "Att uppfylla kraven i FDAs '21 CFR Part 11' är en stor utmaning, speciellt för stora utvecklingsteam. Många av våra klienter letar efter sätt att använda elektroniska signaturer för att öka spårbarheten och ansvarstagandet i organisationen, och för att lättare kunna följa FDAs regelverk." "Utvecklingsorganisationer kan dra stor nytta av att ha elektroniska signaturer inbyggda i sina processer," sade Melinda-Carol Ballou, senior research analyst vid META Group. "Att kunna bekräfta beslut på ett elektroniskt sätt genom hela utvecklingsprocessen förbättrar möjligheten att kunna spåra förändringar i design eller komponenter." För ytterligare information om ChangeSYNERGY hänvisas till den engelska versionen av press releasen som är mer utförlig vad gäller tekniska detaljer. Tillgänglighet och plattformsstöd Telelogic ChangeSYNERGY 4.3a finns tillgängligt för Servrar på Windows 2000 SP3 (CJKT locales) och Sun Solaris 2.8 (ja_locale). Funktionaliteten med elektroniska signaturer finns tillgänglig för Telelogics kunder på Telelogics supportweb www.telelogic.com som en del av ChangeSYNERGY 4.3 Service Pack 1. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com. Kontaktpersoner: Catharina Paulcén, VP Corporate Communications Tfn: 040-174730 Ingemar Ljungdahl, Chief Technology Officer Tfn: 040-174701 E-mail: ir@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT20260/wkr0005.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar