Telelogic lanserar unik modelleringsdriven utvecklingsmiljö för bilindustrin

Ny flexibel lösning som hjälper ingenjörer att möta krav på design, prestanda och standarder inom bilindustrin

MALMÖ, 10 oktober, 2007 – Telelogic (MidCap/TLOG) lanserar idag Telelogic Rhapsody® For Automotive™, den första UML®- and SysML™-baserade lösningen, speciellt designad och anpassad för att adressera de behov som finns hos dem som arbetar med utveckling av programvara och elektronik för bilindustrin.

Baserad på Telelogics ledande modelleringsdrivna utvecklingsmiljö (MDD™) erbjuder Rhapsody For Automotive ingenjörer inom bilindustrin möjlighet till avancerad arkitektonisk design med hjälp av UML (standardiserat programmeringsspråk för modellering av system och programvaror) och SysML (Systems Modeling Language, standardiserad utvidgning av UML, för systemmodellering). Detta gör att man bättre kan adressera den ökade komplexiteten hos dagens elektroniska system och programvaror inom bilindustrin.

Rhapsody For Automotive erbjuder en lösning som:

- Stödjer ledande standarder inom bilindustrin (t ex AUTOSAR, CAN, MOST, MISRA C och OSEK)
- Kompletterar befintliga lösningar
- Är sömlöst integrerad med lösningar för kravhantering samt ändrings- och versionshantering
- Minskar komplexiteten i utvecklingsprojekten
- Förbättrar kommunikationen
- Reducerar utvecklingstiden

“Rhapsody For Automotive har tagits fram speciellt för att möta bilindustrins behov, samt för att göra det möjligt för system- och programvaruingenjörerna inom denna bransch att använda sig av den modelleringsdrivna utvecklingsmiljö som har visat sig minska kostnaderna samt ledtiden i utvecklingsprojekt,” säger Greg Sikes, Executive Vice President, Modeling Solutions på Telelogic.

Rhapsody For Automotive finns tillgänglig från och med den 10 oktober 2007.

Detta pressmeddelande är en förkortad översättning av den engelska originalversionen. Den utförligare engelska versionen finns publicerad på Telelogics hemsida, www.telelogic.com/news.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar