Telelogic påverkas negativt av vikande konjunktur

Telelogic påverkas negativt av vikande konjunktur MALMÖ, 8 oktober, 2001 - Den vikande konjunkturen har accelererats av händelserna i USA den 11 september och detta har konkret påverkat Telelogics (O-listan/TLOG) amerikanska försäljningsverksamhet negativt. Även övrig internationell försäljningsverksamhet, framförallt i västeuropa, utvecklas sämre än beräknat till följd av den tilltagande osäkerhet som präglar marknaden. Detta innebär att förutsättningarna för att nå tidigare fastlagda helårsmål väsentligt har försämrats. Telelogics bedömning är att hela andra halvåret kommer att bli svagt liksom första kvartalet nästa år. Det åtgärdsprogram som Telelogic annonserade i juli löper enligt plan och bolagets finansiella position är god. På grund av den allt sämre konjunkturen kommer dock Telelogic fortsätta att anpassa sin kostnadsmassa. Detta i kombination med Telelogics starka marknadsposition i USA, Europa och Asien innebär att Telelogic är väl positionerat när osäkerheten i marknaden minskar och investeringsviljan återvänder. Ytterligare detaljer kring fortsatta åtgärder kommenteras i samband med kvartalsrapporten den 17 oktober. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är ledande på lösningar för avancerad mjukvaruutveckling. Genom att erbjuda högkvalitativa utvecklingsverktyg och relaterade tjänster för hela utvecklings-processen blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar de ledande leverantörerna som Airbus, Alcatel, BMW, Boeing, BT, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, Lockheed Martin, Lucent Technologies, Motorola, NEC, Nokia, Philips och Siemens. Telelogics globala organisation inkluderar kontor i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. För mer information se www.telelogic.com eller kontakta personerna nedan: Anders Lidbeck, VD och Catharina Sundelin, Information & Koncernchef Investor Relations Chef Tel: +46 40 17 47 00 Tel: +46 40 17 47 30 Fax: +46 40 17 47 17 Fax: +46 40 17 47 17 E-mail: E-mail: anders.lidbeck@telelogic.com catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT01070/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT01070/bit0001.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar