Telelogic Tau 3.5 - från analys till design snabbare än någonsin

Telelogic Tau 3.5 - från analys till design snabbare än någonsin MALMÖ, Sverige, 7 maj 1999 - Telelogic AB, ledande leverantör av integrerade utvecklingsverktyg för design och test av kommunikationssystem, annonserade idag sin senaste produktrelease - Telelogic Tau 3.5. Denna version innehåller en översättare från UML till SDL som ger utvecklingsingenjörer möjlighet att automatiskt överföra en UML-analys till en SDL-design. Dessutom har Telelogic Tau 3.5-editorerna nu känsla och utseende som en webbläsare och kan generera dokumentation som lämpar sig för läsning via sådana verktyg. Den nya versionen MSC (Message Sequence Charts) Editor innehåller funktionerna Collapse (sammanslagning) och Decompose (nedbrytning) - två mycket praktiska koncept i en strukturerad, hierarkisk utvecklingsmetod. Om Telelogic Tau Telelogic Tau är en marknadsledande produktfamilj av grafiska utvecklings-verktyg, baserade på standardiserade språk och metoder som stödjer den fullständiga utvecklingsprocessen från analys till test. Den består av följande tre produkter: @ ORCA, ett UML- och MSC-baserat verktyg för analys @ SDT , ett SDL-baserat verktyg för programvaruutveckling av realtidssystem @ ITEX , ett TTCN-baserat verktyg för standardiserade tester av kommunikationssystem UML- och SDL-integrering Översättaren från UML till SDL gör det möjligt för utvecklingsingenjörer att automatiskt överföra en UML-analys till en SDL-design genom att översätta all information i en UML-modell till motsvarande SDL-modell. Översättaren kan också simulera en UML-modell tack vare en exakt beteendespecifikation som erhålls från den underliggande SDL-modellen. Översättaren följer noggrant principerna i ITU-standarden Z.109 avseende mappning från UML till SDL. Telelogic har dessutom inlett diskussioner med externa parter angående samarbete kring vidareutvecklingen inom detta område. Förbättrad webbintegrering samt webbläsarutseende och -känsla Telelogic Tau 3.5 erbjuder nu möjligheten att generera dokumentation som är anpassad för läsning via webbläsare. Telelogic har valt det nya PNG- (Portable Network Graphics) formatet för grafik, ett kompakt och flexibelt format som stöds av alla nya webbläsare. Telelogic Tau-editorerna innehåller nu bakåt- och framåtknappar för att växla mellan diagram på ett enkelt sätt. Förstklassiga hierarkiska koncept i den nya MSC Editorn Nya versionen MSC Editor innehåller funktionerna Decompose och Collapse, två mycket praktiska koncept i en strukturerad hierarkisk utvecklingsmetod. Utvecklings-ingenjörer kan använda dessa koncept i en "top-down"-metod genom att först specificera beteendet på översta nivån och sedan "öppna" de enheter där de vill definiera det interna beteendet. Det detaljerade diagrammet kommer automatiskt att hitta alla signaler som definierats på den högre nivån. I en "bottom-up"-metod, kan utvecklingsingenjörer skapa en förenklad vy av ett system genom att bryta ner delnivåer som visar detaljer, vilka hade varit svåra att förstå vid första ögonkastet. I korthet medger Decompose och Collapse, tillsammans med Telelogic Taus High-level MSC Editor, mer flexibla metoder avseende specifikation, utveckling och tester. Tillgänglighet Telelogic Tau 3.5 finns att få nu för Microsoft® Windows® NT och UNIX arbetsstationer. Om Telelogic Telelogic, som i dag finns i åtta länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsverktyg för teknisk programvaruutveckling, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leverantörerna av kommunikationsprodukter såsom Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universitet och institutioner världen över. För mer information om Telelogic, besök http://www.telelogic.com. Alla andra produkter är varumärken, servicemärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Kontaktperson: Eric Lundquist Marknadschef Telelogic AB Tel: 040-17 47 33 eric.lundquist@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar