Telelogic tecknar avtal värt 4,7 MSEK med en amerikansk tjänste- och mjukvaruleverantör

Telelogic tecknar avtal värt 4,7 MSEK med en amerikansk tjänste- och mjukvaruleverantör - Efter en omfattande utvärdering valdes Teleloigic SYNERGY som standard för förändrings- och konfigurationshantering - MALMÖ - 21 November, 2003 - Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett licens- och underhållsavtal värt 4,7 MSEK (624 000 USD) med en ledande amerikansk leverantör av produkter och tjänster för hantering av kunder och anställda. Företaget, som har en omsättning på 2 miljarder dollar, kommer att använda Telelogic SYNERGY på ett antal utvecklingscentra i ett flertal länder så som Indien, Storbritannien och USA för att förbättra samarbete inom koncernen samt förbättra kvalitet och ledtider. Företaget har under fyra år använt en rad andra produkter för konfigurationshantering. Telelogic valdes, efter en djupgående utvärdering av konkurrentprodukterna, baserat på SYNERGYs förmåga att erbjuda mer kraftfulla och flexibla system som uppfyller kundens krav på hantering av förändringar och konfiguration. SYNERGYs stöd för distribuerad utvecklingsteam, dess höga nivå av automatisering och dess uppgiftsbaserade arbetsflöden var viktiga konkurrensfördelar. Avtalet inkluderar även villkor för tilläggsbeställningar av Telelogic DOORS, det världsledande verkyget för kravhantering och Telelogic TAU, marknadens första visuella utvecklingsverktyg baserat på UML 2.0. "Telelogic SYNERGY har rykte om sig att vara marknadens mest innovativa produkt för förändringshantering. Den erbjuder ett unikt arbetssätt och är det enda verktyget som är designat utifrån hur utvecklingsteamen verkligen arbetar," säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. "Beslutet att fasa ut de system som redan fanns på plats och införa SYNERGY till mer än 100 utvecklare visar tydligt vilket förtroende som finns för Telelogics arbetssätt och det värde vi erbjuder våra kunder." Om Telelogic Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com. Kontaktperson: Catharina Paulcén VP Corporate Communications Tfn: 040-174730 E-mail: ir@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT20460/wkr0001.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar