Telelogic tecknar avtal värt 8,6 MSEK med finansiell institution i Asien/Pacific

MALMÖ, 3 oktober, 2007 – Telelogic (MidCap/TLOG) har idag tecknat ett treårigt avtal värt 8,6 MSEK (1,3 MUSD) med en finansiell institution i Asien/Pacific. Avtalet omfattar licenser, underhåll samt konsulttjänster.

Avtalet innebär att kunden har antagit Telelogic DOORS® som sin standard för kravhantering, definition och analys, samt Telelogic System Architect® för modellering av affärsprocesser.

“Telelogic fortsätter att växa avsevärt inom den finansiella sektorn, där behovet av en integrerad lösning för all utveckling och även för hela affärsrörelsen, är av stor betydelse för företagen,” säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Telelogic. ”Kundens beslut att investera i dessa verktyg, som är en del av Telelogics Enterprise Lifecycle Management lösning, är ytterligare en bekräftelse av både vår strategi och våra produkters förmåga att möta branschens krav.”

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar