Världsledande leverantör av underhållnings- och kommunikationssystem investerar 16,8 MSEK i Telelogics ELM-lösning

Telelogics verktyg har valts för att förbättra kommunikation, samarbete och kontroll genom hela produktens och applikationens utveckling och livscykel (Enterprise Lifecycle Management)

MALMÖ – 3 oktober, 2005 – Telelogic (O-listan/TLOG) har tecknat ett avtal, som omfattar licenser, underhåll samt konsulttjänster till ett värde av 16,8 MSEK (2,2 MUSD), med en världsledande utvecklare av underhållnings- och kommunikationssystem. Avtalet innebär att kunden investerar i Telelogics ELM-lösning, som inkluderar Telelogic DOORS för kravhantering, SYSTEM ARCHITECT för ”enterprise architecture”, FOCAL POINT för kravanalys, SYNERGY Change för att hantera ändring av krav samt SYNERGY/CM för ändrings och konfigurationshantering av programvara. Telelogic kommer även att tillhandahålla konsulting, utbildning och support för att kunden snabbt ska kunna införa och utnyttja Telelogics verktyg. Kundens mål är att säkerställa att utvecklingen av nya produkter levereras i tid, inom satta budgetramar och att produkterna har rätt funktionalitet. Därmed ökar vinsten, kunderna blir nöjdare och kostnaderna sjunker. “Vi är mycket glada över att bli den utvalda leverantören efter extremt noggranna utvärderingar av denna kund. Telelogic bevisar återigen att vår ELM-lösning, för att förbättra både produktens livscykel och applikationens livscykel, ger överlägsna resultat”, säger Scott Raskin, global försäljningschef på Telelogic.

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar