AGA ingår nordiskt telefoniavtal med Telenor

Avtalet ger AGA/Linde Group konkurrenskraftiga villkor för fasta och mobila telefonitjänster för bolagets hela nordiska verksamhet. Avtalet täcker fast och mobil trafik och inkluderar framtida utvecklingssamarbeten med Telenor och Elisa inom dessa områden.

- AGA:s nordiska region efterfrågar en telefonilösning som innebär en samordning av leverantörer och teknik i regionen, gärna en plattform från en leverantör. Detta inkluderar både nationella och internationella förbindelser. Målet är att konsolidera infrastrukturen och etablera en plattform som tillfredsställer marknadens behov idag och i framtiden, samtidigt som vi når en optimal kostnadsstruktur, säger Jostein Thomassen, IT-chef AGA Region Norden.

- För Telenor bevisar detta avtal att vi kan erbjuda attraktiva lösningar till den nordiska marknaden. Genom strategiska samarbeten med vår partner Elisa i Finland, Telenorägda Sonofon i Danmark samt Telenor AB i Sverige är Telenor en konkurrenskraftig spelare på denna marknad, säger Anders Hauglie-Hanssen, chef för företagsmarknaden, Telenor i Norge.

För mer information:
Moniqa Löfstedt, Informationschef Telenor AB, tel: 08 5878 8101 el 0734 418101, e-mail: moniqa.lofstedt@telenor.se

Telenor i Norge: Steinar Ostermann, Presstalesman, tel: (+47) 995 77777
e-mail: steinar.ostermann@telenor.com

Telenor i Danmark: Bo Heimann, Informationschef, tel:(+ 45) 72 12 60 65, e-mail:
boh@sonofon.dk

AGA/Linde Group, Jostein Thomassen, IT-chef Norden, tel: (+47) 22 02 76 10 or (+47) 901 33 520, e-mail: jostein.thomassen@no.aga.com

Elisa, Gregor Lilius, Försäljningschef, tel.: (+358) 50 506 7338, e-mail: gregor.lilius@elisa.fi

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.