Kommentar med anledning av PTS analys av bredbandsmarknaden

Med anledning av Post- och telestyrelsens (PTS) analys av bredbandsmarknaden och konstaterande om fortsatta konkurrensproblem; Lars-Åke Norling, VD Telenor i Sverige kommenterar slutsatserna i analysen.

– Det pågår en återmonopolisering i tysthet av den svenska bredbandsmarknaden. Vi och många andra har länge varnat för detta och PTS slutsatser är ytterligare bevis för att TeliaSonera utnyttjar sin ställning på ett sätt som påverkar Sveriges bredbandskunder negativt. PTS konstaterade redan för ett år sedan att dessa problem fanns. Nu måste man ta sitt ansvar och snabbt gå från ord till handling genom att öka trycket på TeliaSonera att uppfylla löftena om likabehandling. Ju längre tid som går utan fungerande reglering, desto närmre en återmonopolisering kommer vi, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor i Sverige. Bland de åtgärder som föreslås ingår inte reglering av kanalisation, de nedgrävda rör i marken som är avsedda för koppar- och fiberkablar. – Jag ställer mig frågande till att PTS inte anger reglering av kanalisation som en åtgärd för att komma tillrätta med problemen. Vidare är det bra att PTS konstaterar att kommuner måste agera konkurrensneutralt, men det är viktigt att inte flytta fokus från det verkliga problemet, nämligen TeliaSoneras agerande, säger Lars-Åke Norling. Analysen kan läsas i sin helhet på: www.pts.se.

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.

Prenumerera

Dokument & länkar