Sammanfattning av andra kvartalet 2004 för Utfors/Telenor AB

- Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 478,6 vilket innebär en ökning med 0,7 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för förvärv och försäljning av verksamhet är den underliggande tillväxten 7 %.
- Justerad EBITDA2 för det andra kvartalet uppgick till MSEK 26,8 (-15,4).
- Carrier-verksamheten inom Telenor AB outsourcades från och med 1 april till Telenor Global Services, vilket föranleder en intäktsminskning med ca MSEK 10 per månad.
- Under andra kvartalet tecknade Telenor flera större kundavtal såsom med My Travel, VLT, Region Skåne, Norsk Hydro och AGA. Årligt kontraktsvärde för dessa avtal uppgår till ca MSEK 50.
- Den 21 juni meddelade bolaget att Kjell-Erik Tenold utsetts till ny VD. Han tillträder den 1 augusti och ersätter Björn Johan Flakstad som på egen begäran lämnar sitt uppdrag.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Pressinformation
Björn Johan Flakstad , VD, tel +46 8 5878 8777, mobil +46 734 41 8777
Johan Dennelind, Finanschef och Vice VD, mobil +46 734 41 7144

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.