Svenska företag satsar IT-budgeten på data- och telekom

- Utvecklingen inom vår bransch går snabbt. Resultatet av undersökningen stämmer väl överens med de signaler vi får från marknaden. Allt fler efterfrågar helhetslösningar som är skräddarsydda för det enskilda företaget, säger Håkan Monfors, Telenor ABs försäljningschef för segmentet storföretag.

Idag har sex av tio svenska företag tre eller fler leverantörer för data- och telekomtjänster. Fler än vart sjunde har fem eller fler leverantörer. Nästan hälften (46 %) tror att de har färre leverantörer inom två år, bara två procent tror på fler leverantörer. Enligt undersökningen beror trenden mot färre leverantörer på att man vill underlätta att skapa integrerade och bättre anpassade lösningar.

- Undersökningen visar att svenska IT-chefer och andra beslutsfattare för kommunikationslösningar värdesätter leverantörer med hög servicenivå och med möjligheten att leverera kundanpassade lösningar. Det ställer krav på flexibilitet på oss som leverantör, säger Håkan Monfors.

Anledningen till att företagen satsar så starkt på data- och telekom är att över hälften av företagen ser potential för ökad effektivitet med en bättre datakomlösning. I undersökningen rankar beslutsfattarna vad de ser som mest prioriterat för det kommande året. 56 procent svarar data- och telekom, följt av tjänster (17 %) och programvara (15 %).

På önskelistan över vad man vill göra inom området kommunikationslösningar kommer ökad mobilitet på första plats följt av IP-telefoni och VPN-lösningar.

Undersökningen genomfördes under juni månad bland ansvariga beslutsfattare för kommunikationslösningar på 100 större svenska företag.

För en mer utförlig presentation av undersökningen och pressbild på Håkan Monfors kontakta Moniqa Löfstedt, informationschef på Telenor (moniqa.lofstedt@telenor.se, 0734-418 101).

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.

Prenumerera