Telenor kommenterar PTS strategiska agenda för 2010

Telenor Sverige och Telenor ASA har i dagarna lämnat in synpunkter på Post- och telestyrelsens (PTS) strategiska agenda för 2010. Det viktigaste är att PTS nu avsätter resurser för att fullfölja planerna på effektivare reglering av TeliaSonera.

– Vi välkomnar insikten att det krävs mer detaljerade skyldigheter och sanktioner vid brott mot skyldigheterna för att vi ska nå likabehandling och effektiv konkurrens. Det är också bra att PTS insett att det krävs reglering av TeliaSoneras fibernät för att undvika en återmonopolisering av bredbandsmarknaden i Sverige. Nu krävs det att PTS avsätter de resurser som krävs för att omsätta ord i handling och se till att kommande beslut följs av TeliaSonera, säger Ola Hanson, Chefsjurist i Telenor Sverige. – Det är när PTS fattat sina nya beslut som det verkliga jobbet börjar. Vis av erfarenheten kommer TeliaSonera använda sig av alla tänkbara juridiska knep för att hitta kryphål i den kommande regleringen, säger Ola Hanson. PTS strategiska agenda för 2010 finns att tillgå på: www.pts.se.

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.

Prenumerera

Dokument & länkar