Telenor startar arbetsträningsprogram

- "Open Mind" skapar nya möjligheter för personer med funktionshinder

Telenor startar ett arbetsträningsprogram i syfte att ge personer med funktionshinder ökad chans att komma ut i arbetslivet. Programmet, som går under namnet Open Mind, bygger på ett koncept utvecklat av Telenor i Norge, där ett hundratal personer genomgått programmet de senaste tio åren.


Denna vecka startar introduktionsprogrammet för dem som omfattas av första omgången av Open Mind i Sverige. Under ett års tid ska de båda genomgå utbildning och arbetsträning inom olika delar av Telenors Sverigeverksamhet.

- Det känns jättekul att vi nu är igång med Open Mind i Sverige. Erfarenheterna från Norge är mycket goda; där har tre fjärdedelar av dem som genomgått programmet fått ett fast jobb. I denna första omgång kommer två personer arbeta hos oss på fulltid. I början av 2008 ska vi ta in ytterligare personer, säger Pia Torstensson, ansvarig för Open Mind i Sverige.

Under programmets gång placeras deltagarna i arbetsgrupper inom Telenor och får en handledare som vägleder i arbetet och står till förfogande under programtiden. Löpande utvärderingar sker även i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

- Open Mind är ett bra exempel på vad företag kan göra för att bidra till ändrade attityder och förhållningssätt i arbetslivet. Värdet som ett arbete ger i form av kompetens, rutiner och kollegor är viktigt för alla, samtidigt som vi naturligtvis också förväntar oss att dessa personer ska kunna bidra på ett positivt sätt till vår dagliga verksamhet, säger Johan Lindgren, VD för Telenor i Sverige.

För mer information, kontakta:
Pia Torstensson, ansvarig Open Mind, Telenor Sverige
pia.torstensson@telenor.se, +46 734 417 341
Presstjänsten: +46 8 4100 7555

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.