Telenor Sverige varslar

I samband med rapporten för årets första kvartal meddelade Telenor Sverige ökat fokus på kostnadseffektivitet för att stärka företagets position på den svenska marknaden. Som ett led i kostnadsöversynen varslar nu Telenor Sverige om en neddragning av 400 tjänster i Sverige.

– Trots hårt arbete har lönsamheten inte ökat i den utsträckning vi hoppats på. Idag har vi betydligt högre kostnader än våra konkurrenter och det är ohållbart i längden. Lågkonjunkturen har bidragit till att sätta ökad press på verksamheten. För att nå våra mål och kunna vara konkurrenskraftiga på den svenska marknaden måste vi sänka våra kostnader och arbeta mer effektivt. Det innebär tyvärr att vi måste minska på antalet tjänster vilket naturligtvis är ett tungt beslut för hela organisationen, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige. Antalet varsel fördelar sig som följer: Stockholm 211 tjänster, Karlskrona 169 tjänster, övriga orter totalt 20 tjänster. I samband med varslen avslutas uppdrag med totalt 135 konsulter. Fackliga förhandlingar har inletts. Telenor Sverige har idag 2 400 medarbetare.

Om oss

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, så väl mobil och fast telefoni som bredband och datatjänster. Vi älskar kommunikation, därför vill vi hjälpa människor att kommunicera bättre. Med kunden i fokus erbjuder vi våra tjänster till både privatpersoner och företag.

Prenumerera

Dokument & länkar