Fortsatt kraftig tillväxt

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT Marknadsledande tjänster, framgångsrik marknadsföring och det intensiva börsklimatet leder till fortsatt stark kundtillväxt för TeleTrade koncernen. Kundtillväxten hos Internetmäklaren TeleTrade Solutions AB är fortsatt mycket stark. Per årsskiftet 99/00 uppgick antalet öppnade depåer till ca 18 000 st och antalet aktiva depåer till ca 8 000 st. TeleTrades kunder är aktiva och genererade under december månad drygt 2 200 avslut per dag i aktier, optioner, terminer och fonder. Marknadsandelen av antal avslut på Stockholmsbörsen fortsatte att stiga och uppgick i december till 1,78 %. Hittills i januari månad är kundtillväxten oförminskat stark och uppgår till ca 100 nya kunder per dag, vilket överskrider de interna målen. Antal avslut per dag överstiger hittills december månads genomsnitt. Trafiken på Börsinformationstjänsten VCW ökade enligt SIFO i december ytterligare till de nya rekordsiffrorna 1 248 027 besök och 7 166 684 sidvisningar. I snitt leder varje besök därmed till 6 st sidvisningar. Med en nu etablerad och marknadsledande Internettjänst är försäljning av mediautrymme ett av de mest prioriterade områdena för VCW under år 2000 och VCW utökar därför säljorganisationen. TeleTrade koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen TeleTrade Solutions AB, www.teletrade.se och VCW Internet Services AB, www.vcw.se , samt i intressebolaget Net@nalys // AB, www.netanalys.se . TeleTrade Solutions blev i september 1999 utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklare av tidningarna Privata Affärer och Internetworld. TeleTrade Solutions erbjuder privatpersoner Sveriges mest kompletta tjänst för handel med värdepapper via Internet. VCW är en av Sveriges största Börsinformationstjänster på Internet. VCWs aktiediskussionstjänst är Sveriges överlägset största med regelbundet över 3 500 dagliga inlägg. Antal aktieägare är ca 700 st och största aktieägare är IDG Internationel Data Group AB med ca 21%. Koncernens marknadsvärde är ca 700 MSEK. Handeln i TeleTrade aktien sker på Nya Marknaden i OM Stockholmsbörsens SAX system. För mer information kontakta: Koncernchef Klas Danielsson på 08 - 587 132 10 alt. 0708 - 74 45 74 eller klas@teletrade.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00040/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar