Rekordhög aktivitet

REKORDHÖG AKTIVITET Den mycket starka kundtillväxten för Internetmäklaren TeleTrade Solutions AB fortsätter. Hittills under november månad har både antal öppnade och antal aktiva depåer växt med över 100 st per dag till totalt ca 14 500 st öppnade och ca 6 000 st aktiva depåer. Den starka kundtillväxten i kombination med det intensiva börsklimatet har lett till nya rekordsiffror i antal affärer. Under september månad gjorde TeleTrade ca 900 st affärer per dag i aktier, optioner och terminer. Hitintills i november har denna siffra stigit till ca 1900 st per dag där rekordet är över 3000 st den 17 november. TeleTrades marknadsandel av antal affärer på Stockholmsbörsen har fortsatt att stiga (+41% från september) och uppgår för närvarande i november (per 991119) till ca 1,4 %. Diagrammet visar marknadsandelar i % av det totala antalet transaktioner per månad i aktier och warrants på Stockholmsbörsen. Uppgifterna för november är t.o.m. 991119. Av digrammet framgår att TeleTrades marknadsandel under hösten växt mycket starkt. Källa: OM Stockholmsbörsen. Resultatförbättring Den starka kundtillväxten och det nuvarande börsklimatet har medfört kraftigt ökande intäkter under oktober och november. Förutsatt en fortsatt god utveckling förväntas resultatet under november månad bli positivt. Detta innebär löpande breakeven tidigare än förut aviserat. Resultatet totalt sett för Q4 99 påverkas dock negativt av de tidigare aviserade ökade marknadsföringsaktiviteterna samt stigande utvecklingskostnader. Hög belastning på systemen och organisationen Den mycket höga aktiviteten leder till hög belastning på systemen. TeleTrade påbörjade en omfattande uppgradering av systemen under sommaren i syfte att mångdubbla kapaciteten inför den förväntade kommande tillväxten. Detta har medfört att TeleTrade har hårdvara/server kapacitet och Internetline kapacitet för att möte en ytterligare stark tillväxt. I september månad påbörjades ett projekt innefattandes löpande uppgradering och optimering av systemen. Detta projekt resulterar löpande i prestanda förbättringar. TeleTrade har den senaste tiden haft överbelastningsproblem. Dessa problem är inte relaterade till hårdvara eller Internetkapacitet utan främst relaterade till programvara som kapacitetsmässigt överbelastats. Problemen åtgärdas löpande och beräknas successivt att minska. Den starka kundtillströmningen och den höga aktiviteten under hösten påverkar servicenivån negativt. Detta medför att svarstider på inkommande förfrågningar och på inkommande samtal ibland är långa. Den nuvarande situationen är oacceptabel och av temporär karaktär. TeleTrade utökar organisationen, förstärker kundsystemen samt kommer i februari 2000 att flytta in i nya större lokaler i Alviksstrand, Stockholm. Nästa generation handelssystem TeleTrade förväntar sig en fortsatt mycket stark tillväxt. Detta medför att i kombination med att kunden kräver en tjänst med extremt hög tillgänglighet och som innehåller fler och fler tjänster, ställs det högre och högre krav på systemen. TeleTrades framtida Nordiska tjänst innehåller information och handel i aktier, optioner, terminer och fonder inte bara på den svenska marknaden utan även på ett flertal internationella marknader och därav förlängda öppettider i systemet. Mot bakgrund av detta utvecklar TeleTrade nästa generations tjänst för handel med värdepapper via Internet. Det nya tjänsten/systemet kommer att förstärka TeleTrades marknadsledande position. Fokus ligger på hög service och kundnytta i form av snabbhet, tillgänglighet och effektivitet. Systemet beräknas successivt introduceras för att senast i slutet av Q1 2000 vara i full drift. Koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen TeleTrade Solutions AB, www.teletrade.se, och VCW Internet Services AB, www.aktietips.com. TeleTrade Solutions blev nyligen utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklare av tidningarna Privata Affärer och Internetworld. TeleTrade Solutions erbjuder privatpersoner Sveriges mest kompletta tjänst för handel med värdepapper via Internet. VCW är en av Sveriges största Börsinformationstjänster på Internet. VCWs aktiediskussionstjänst är Sveriges överlägset största med över 2000 dagliga inlägg. TeleTrade-aktien handlas dagligen och är inofficiellt noterad på den s k Aragon-listan (www.aragon.se) . Aktien kan handlas courtagefritt genom TeleTrade Solutions AB. Antal aktieägare är ca 700 st och största aktieägare är IDG Internationel Data Group AB, ca 23%. Koncernens marknadsvärde baserat på aktiekursen 12 kr är ca 285 MSEK. För mer information kontakta: TeleTrades VD Klas Danielsson på 08 - 587 132 00 alt. 0708- 74 45 74 eller klas@teletrade.se TeleTrade aktien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar