Stigande marknadsandelar för Teletrade

STIGANDE MARKNADSANDELAR FÖR TELETRADE Internetmäklaren TeleTrade Solutions marknadsandel har fortsatt att stiga. I februari 2000 steg andelen av antal avslut på Stockholmsbörsen till 2,45%. Courtageintäkterna steg under februari till ca 7,5 Mkr. Antal depåer har stigit kraftigt under januari och februari. Per den siste februari uppgick antal öppnade depåer till ca 25 000 och antal aktiva depåer till ca 11 000. Diagrammet visar TeleTrade Solutions andel i % av antal avslut på Stockholmsbörsen. Diagrammet visar TeleTrade Solutions bruttocourtageintäkter i Tkr per månad. VCW ÖKAR OCH ÖKAR Antal besök till Börsinformationstjänsten VCW fortsätter att öka kraftigt. I januari ökade antal besök till 1 645 931 och därmed passerade VCW såväl Affärsvärldens som Privata Affärers Internetsajter. I februari har tilIväxten förstärkts ytterligare och uppgick enligt oreviderade siffror från SIFO TS Netcheck till ca 2 400 000 besök. VCW är nu en av de största Internetsajterna i Sverige. Diagrammet visar antal besök per månad till www.vcw.se Källa: SIFO TS Netcheck.. TELETRADE AKTIEN MOT O-LISTAN Handeln i TeleTrade aktien sker på Nya Marknaden i OM Stockholmsbörsens SAX system. I mitten av april planeras aktien att noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast två veckor innan ordinarie bolagsstämma den 12 april. Ett kombinerat noteringsprospekt och årsredovisning beräknas sändas till aktieägarna kort innan bolagsstämman. TeleTrade koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen TeleTrade Solutions AB, www.teletrade.se och VCW Internet Services AB, www.vcw.se , samt i intressebolaget Net@nalys // AB, www.netanalys.se . Avtal har ingåtts om förvärv av 80% av aktierna i Sveriges största privatförsäkringsmäklare, JP Försäkring AB, varefter försäkringsmäklarverksamhet på Internet avses att startas. TeleTrade Solutions blev i september 1999 utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklare av tidningarna Privata Affärer och Internetworld.. VCW är Sveriges största Börsinformationstjänst på Internet. VCWs aktiediskussionstjänst är Sveriges överlägset största med regelbundet över 6 000 dagliga inlägg. Antal aktieägare är ca 2 500 st och största aktieägare är IDG Internationel Data Group AB med ca 21%.. För mer information kontakta: Koncernchef Klas Danielsson på 08 - 506 33 000 alt. 0708 - 74 45 74 eller klas@teletrade.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00360/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00360/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar