TeleTrade och VCW går samman

Strukturaffär på svenska Internetmarknaden - TeleTrade och VCW går samman Sveriges starkast växande Internetmäklare TeleTrade, (www.teletrade.se) och VCW, Venture Capital World i Göteborg AB, (www.vcworld.com) går samman och bildar TeleTrade Financial Services AB. På VCWs extra bolagsstämma i början av december beslöts att förvärva TeleTrade genom en riktad nyemission till TeleTrades ägare. Förvärvet är nu slutfört. Första noterade Internetmäklaren Den nya koncernen blir den första publikt noterade Internetmäklaren i Sverige. Aktien är tills vidare noterad på den s k Göteborgslistan, men kommer under nästkommande år att noteras på en bredare lista. Mycket stark kundtillströmning TeleTrade har under hösten haft en mycket stark tillströmming av kunder vilka nu uppgår till över 3 500. Under hösten har bolaget lanserat tjänsten Informationskund där antalet kunder nu uppgår till närmare 10 000. Informationskunder erhåller gratis börskurser med endast en minuts fördröjning. Vidare har den sajtoberoende s.k. Börsautomaten lanserats på flera externa websajter bl.a www.torget.se under arbete och finans. Informationskunderna tillsammans med VCWs stora antal regelbundna användare utgör en stor och intressant kundpotential för TeleTrades aktie- och optionshandlartjänst över Internet. VCW hade under oktober över 600 000 besök på sin tjänst www.aktietips.com. VCW placerar sig därmed som en av de absolut största aktietjänsterna på Internet i Sverige. För mer information kontakta: Klas Danielsson Verkställande direktör TeleTrade Financial Services AB Kungsgatan 59 111 22 Stockholm tel 08-58713250 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981217BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981217BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar