Näringslivssamarbete ska halvera ungdomsarbetslösheten

Med målet att på tre år halvera ungdomsarbetslösheten bildar Södertälje kommun, genom sin helägda koncern Telge, bolaget Telge Tillväxt. Delägare i det nya bolaget är KF, Mekonomen, Scania, Manpower, Peab och Folksam. Satsningen är ett unikt, långsiktigt samarbete där även Arbetsförmedlingen deltar. Telge Tillväxt anställer ungdomar, ger dem möjlighet till att läsa upp betyg, skaffa en yrkesutbildning och sätter dem i arbete.– Vi har en vana att söka samarbete med näringslivet för att lösa Södertäljes utmaningar. Vi har bildat ett byggbolag med Peab och en arbetsförmedling med Manpower. Nu går vi vidare med målet att halvera arbetslösheten bland ungdomar genom ett samarbete med näringslivet, säger Anders Lago, (S) kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Telge Tillväxt blir ett företag som anställer ungdomar och erbjuder dem praktik och arbete hos arbetsgivare i Södertälje, men även i regionen. Ungdomarna som anställs får avtalsenliga löner och möjlighet att kombinera utbildning, arbete och praktik under den ettåriga anställningstiden. Verksamheten finansieras bl.a. med intäkter från företag, myndigheter och kommunen samt bidrag från arbetsförmedlingen.

– Den här typen av nyskapande satsningar behövs. Vi klarar inte att vända denna trend med egen kraft. Det går att genomföra satsningar för ungdomar på ett affärsmässigt sätt. Det känns fantastiskt bra att flera nationella företag är beredda att satsa på Södertälje och skapa en modell för hur vi gemensamt kan angripa arbetslösheten, säger Kjell Hasslert, vd och koncernchef på Telge.

Samtliga företag som ingår i Telge Tillväxt jobbar med CSR-frågor och är aktiva med att skapa nya innovativa lösningar inom området för social hållbarhet.

– Vi har tagit den här typen av nya och ovanliga grepp tidigare för att hitta affärsmässiga lösningar på angelägna samhällsproblem, nu gör vi det igen, säger Marita Lärnestad, (M) kommunstyrelsens vice ordförande i Södertälje. Det behövs en nationell debatt om hur ungdomsarbetslösheten kan hanteras och dess långsiktiga konsekvenser om inget eller för lite görs, avslutar Marita Lärnestad.
Det nya bolaget presenteras i Almedalen, måndagen den 5 juli, klockan 15.00, på Gotlandsmuseum där representanter för flera av delägarna medverkar.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: Kjell Hasslert, koncernchef Telge. Tel: 0708- 51 57 00, kjell.hasslert@telge.se Anders Lago, ordförande Telge. Tel 0708- 518 461, anders.lago@sodertlaje.se. Marita Lärnestad , vice ordförande Telge. Tel: 0766-482764, marita.larnestad@sodertalje.se

Om oss

Telge är ett av Södertälje kommun helägt bolag som förenar samhällsnytta med affärer. Telge AB äger och förvaltar såväl tekniska som affärsmässiga verksamheter i Södertälje. Telgekoncernen ska etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster eller avkastning i sin tur skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Varje bolag ska inom sin bransch utmana, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta för staden. Telgekoncernen består av 14 hel- och delägda bolag.

Prenumerera

Dokument & länkar