Ny avfallstaxa 2012

Den 1 januari 2012 höjer Telge Återvinning den rörliga delen av avfallstaxan. Hushållens avfallstaxa har varit oförändrad sedan 2009 och höjningen blir cirka 70 kronor om året för ett genomsnittligt villahushåll. Avfallstaxan ska förutom sophämtning även täcka kostnaderna för exempelvis miljöriktig återvinning och Södertäljes två återvinningscentraler.

Avfallstaxan för Södertäljes hushåll har varit oförändrad sedan 2009. Den
1 januari höjer Telge Återvinning den rörliga delen av taxan medan den fasta delen är oförändrad.  För ett genomsnittligt villahushåll blir höjningen cirka 70 kronor om året.

 Vi har valt att höja den del av taxan som hushållen kan påverka. Precis som tidigare ingår 18 fria besök om året på våra två återvinningscentraler och i januari öppnar vi en ny modern anläggning i Moraberg, säger Helena Karlsson, vd för Telge Återvinning.

Höjningen av taxan beror på allmänna kostnadsökningar som exempelvis dyrare bränsle och fordon.  Även avgiften för slam och latrin höjs med 3 respektive 11 procent från och med den 1 januari 2012. 

Avfallstaxan täcker även kostnaderna för en miljöriktig återvinning av avfallet.

 I Södertälje ligger vi i framkant och har kommit långt när det gäller en miljöriktig återvinning. Gröna Påsen där matavfallet omvandlas till fordonsgas och Hemsortering för insamling av förpackningar är två exempel på det, säger Helena Karlsson.

För mer information vänligen kontakta:

Helena Karlsson, vd Telge Återvinning
Telefon: 08-550 223 39
E-post: helena.karlsson@telge.se

OM Telge AB
Telge AB är ett av Södertälje kommun helägt bolag vars övergripande uppdrag är att skapa ett attraktivare Södertälje. Verksamheten omfattar bland annat bostäder, kommersiella och offentliga fastigheter, inköp, energi- och fjärrvärmenät, återvinning, hamn, VA, krafthandel och elförsäljning. 2009 tilldelades Telge AB priset som Årets Sociala Kapitalist, ett CSR pris instiftat av Veckans Affärer. Telge AB har 700 anställda och omsätter 5 500 mkr årligen. Läs mer på www.telge.se

 

 

Om oss

Telge är ett av Södertälje kommun helägt bolag som förenar samhällsnytta med affärer. Telge AB äger och förvaltar såväl tekniska som affärsmässiga verksamheter i Södertälje. Telgekoncernen ska etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster eller avkastning i sin tur skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Varje bolag ska inom sin bransch utmana, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta för staden. Telgekoncernen består av 14 hel- och delägda bolag.

Prenumerera