Pressmeddelande - Södertälje en av finalisterna i kampen om nytt hästsportcenterSödertälje har kvalificerat sig som en av fyra tänkbara platser för det nya nationella hästsportcenter som planeras i Stockholmsregionen. Det beskedet gavs igår kväll när Galoppsportens projektgrupp presenterade sin utvärdering på Park Hotell i Täby. Södertälje kommun och Telge AB har lanserat området kring Almnäs och Brandalsund som bra plats att etablera ett multifunktionellt och framtidsinriktat arenaområde med både tävlings- och träningsmöjligheter, arbetsplatser, boende, handel och samhällsservice. – Etableringen av ett nytt hästsportcenter innebär ett stort antal nya arbetstillfällen och ger oss möjligheter att skapa attraktiva boendemiljöer som kan bli helt unika i Skandinavien, säger Anders Lago kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.
Galoppsporten kommer nu att granska Södertälje och de övriga tre kandidaterna med målet att göra sitt slutliga val av etableringsort under första kvartalet 2010. Tidigast om fem år kan själva flytten ske enligt Galoppsportens projektledare Olof Karlander.
– Det här är mycket goda nyheter för Södertälje. Kommunen har som mål att etablera ett tredje näringslivsben i Södertälje och bredda näringslivsstrukturen. Det här ger både idrotts- och besöksnäringen goda förutsättningar för tillväxt, säger Alarik von Hofsten, Kommunikationsdirektör på Telge AB och ansvarig för Telges och kommunens intresseanmälan.
Kommunen och Telge lämnade, som en av 14 intressenter, nyligen in en intresseanmälan efter en förfrågan som Svensk Galopp och Täby Galopp AB riktat till kommuner i regionen. Ambitionen är dels att skapa ett hästsportcenter av internationell klass och dels att flytta själva tävlingsbanan Täby Galopp till en mer ändamålsenlig plats.

För mer information kontakta: Anders Lago, Kommunstyrelsens ordförande, 0708-51 84 61 Kjell Hasslert, Koncerndirektör i Telge, 0708 – 51 57 00 Alarik von Hofsten, Kommunikationsdirektör, Telge, 08-553 223 51

Fakta kring ansökan samt högupplösta bilder och kartor: www.telge.se/spectrum OM Telge AB Telge AB är ett av Södertälje kommun helägt bolag vars övergripande uppdrag är att skapa ett attraktivare Södertälje. Verksamheten omfattar bland annat bostäder, kommersiella och offentliga fastigheter, inköp, energi- och fjärrvärmenät, återvinning, hamn, VA, krafthandel och elförsäljning. Telge AB har 700 anställda och omsätter 5 500 mkr årligen. Läs mer på www.telge.se

Om oss

Telge är ett av Södertälje kommun helägt bolag som förenar samhällsnytta med affärer. Telge AB äger och förvaltar såväl tekniska som affärsmässiga verksamheter i Södertälje. Telgekoncernen ska etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster eller avkastning i sin tur skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Varje bolag ska inom sin bransch utmana, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta för staden. Telgekoncernen består av 14 hel- och delägda bolag.

Prenumerera

Dokument & länkar