Pressmeddelande - Telge och Peab startar gemensamt byggbolagTelge och Peab startar gemensamt byggbolag Staten ska bekämpa arbetslösheten. Men när staten och regeringen inte räcker till måste kommuner och företag kliva fram och ta initiativ. Därför tar Södertälje kommun och Peab initiativet till ett nytt samarbete och startar ett gemensamt byggbolag. Det skriver Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande Södertälje, Mats Paulsson, VD och en av Peabs grundare samt Kjell Hasslert, VD och koncernchef Telge AB i en debattartikel i DN idag, Nyproduktionen av bostäder har avstannat både i Sverige och i Södertälje till följd av lågkonjunkturen och arbetslösheten i byggbranschen ökar snabbt. I Södertäljes finns flyktingar som har lång erfarenhet inom byggsektorn som ingenjörer och hantverkare. Peab i sin tur har byggkompetens och medarbetare som har ledig kapacitet. Därför startar Södertälje kommun och Peab ett unikt samarbete för att bryta den ökande arbetslösheten och få fler i arbete. Det gemensamt ägda byggföretaget ska ge arbetslösa byggarbetare jobb, ungdomar lärlingsplatser och nyanlända en möjlighet till utbildning, praktik och arbete. Tanken är också att ta vara på yrkeskunnandet och erfarenheten hos byggnadsarbetare som också ska vara handledare. Samtidigt skapar företaget förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i kommunen. – I ett startskede, hösten 2010, planerar vi skapa nya arbetstillfällen för över 100 personer. Med den personalstyrkan räknar vi med att bygga 100 till 150 bostäder om året. Går det bra är vi beredda att öka omfattningen, både när det gäller antalet anställda och antalet bostäder, säger Mats Paulsson, VD Peab AB.
Allt fler ropar på att investeringar bör ske i byggsektorn, både för att modernisera byggandet och för att det ger arbete. Fackförbundet Unionen har räknat ut att en 6 miljarders satsning på byggsektorn under två år skulle ge 15 000 arbetstillfällen. Byggnads är oroliga för att en hel ungdomskull kommer att gå ut i arbetslöshet. – Det krävs nya slags initiativ för att bryta arbetslösheten. Vi uppmanar och utmanar näringslivet, stat och kommuner att hitta fler sätt att ta sig an arbetslösheten på affärsmässiga grunder. Det tjänar näringslivet på. Det sparar stat och kommuner pengar på. Och inte minst tjänar de arbetslösa på det, säger Anders Lago avslutningsvis.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: Anders Lago, Kommunstyrelsens ordförande och ordf. i Telge AB; tel: 0708 51 84 61 Kjell Hasslert, VD Koncernchef Telge AB, tel: 0708 51 57 00 Mats Paulsson, VD och grundare av Peab AB, tel: 0431 89135OM Telge AB Telge AB är ett av Södertälje kommun helägt bolag vars övergripande uppdrag är att skapa ett attraktivare Södertälje. Verksamheten omfattar bland annat bostäder, kommersiella och offentliga fastigheter, inköp, energi- och fjärrvärmenät, återvinning, hamn, VA, krafthandel och elförsäljning. Telge AB har 700 anställda och omsätter 5 500 mkr årligen. Läs mer på www.telge.seOm oss

Telge är ett av Södertälje kommun helägt bolag som förenar samhällsnytta med affärer. Telge AB äger och förvaltar såväl tekniska som affärsmässiga verksamheter i Södertälje. Telgekoncernen ska etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster eller avkastning i sin tur skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Varje bolag ska inom sin bransch utmana, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta för staden. Telgekoncernen består av 14 hel- och delägda bolag.

Prenumerera

Dokument & länkar