Telge säljer fastigheter till Rikshem

Telge säljer fastigheter till Rikshem, ett av Sveriges största fastighetsbolag. Köpet omfattar flera hyresfastigheter i Västra Blombacka samt ett antal kommunala fastigheter i Södertälje. 

– Det är roligt att välkomna ett av Sveriges största fastighetsbolag till Södertälje. Affären innebär att Södertälje får en engagerad och långsiktig partner som investerar i kommunen tillsammans med oss. Det ger oss utrymme att fortsätta att satsa på infrastruktur i Södertälje samtidigt som vi kan minska lånebördan, säger Stefan Hollmark, Koncernchef Telge.

Köpet omfattar såväl ett antal av Telge Bostäders hyresfastigheter i Västra Blombacka, Repet 3 och 4 samt Sållet 1 och 2 med adresserna Fjärilstigen 1-31 och 2-26 och Myrstigen 1-21  samt fem kommunala fastigheter där det idag bedrivs äldreboenden.

– Vi har ställt tuffa krav på köparen och till slut valde vi Rikshem på grund av deras tro på Södertälje och för att deras engagemang för staden är starkt, säger Stefan Hollmark.

Rikshem är ett av Sveriges största fastighetsbolag med cirka 20 000 bostäder i egen förvaltning från Uppsala i norr till Helsingborg i söder. De har även samhällsfastigheter i sitt bestånd och de är landets största aktör när det gäller vård- och omsorgsbostäder i tillväxtorter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

– Södertälje kommun är en av de 55 tillväxtkommuner i Sverige där Rikshem vill etablera sig som en långsiktig samarbetspartner inom områdena samhällsfastigheter och bostäder. Södertälje tillhör Stockholmsregionen som växer med 40 000 invånare per år. Jag tror att Södertälje har goda utsikter för framtiden och vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att etablera oss här, säger Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem.  

De äldreboenden som idag är inhysta i de fastigheter som ingår i försäljningen till Rikshem är Mariekällgården, Ljungbacken, Glasberga, Artursberg och Wijbacken. Verksamheterna påverkas inte utan Telge Fastigheter fortsätter som förvaltare precis som idag. Kontaktpersoner:
Stefan Hollmark, Koncernchef Telge
Telefon: 0708 515 880
Epost: stefan.hollmark@telge.se

Jan-Erik Höjvall, VD Rikshem
Telefon: 0705-538 004 
Epost: jan-erik.hojvall@rikshem.se

Om - Telge  
Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och består av ett moderbolag och 13 helägda dotterbolag. Omsättningen är cirka 6 miljarder kronor och koncernen har knappt 800 anställda.

Om oss

Telge är ett av Södertälje kommun helägt bolag som förenar samhällsnytta med affärer. Telge AB äger och förvaltar såväl tekniska som affärsmässiga verksamheter i Södertälje. Telgekoncernen ska etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster eller avkastning i sin tur skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Varje bolag ska inom sin bransch utmana, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta för staden. Telgekoncernen består av 14 hel- och delägda bolag.

Prenumerera