Telge Bostäder i innovationslabb mot segregation

Med stöd från Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten startar allmännyttan tillsammans med lokala samarbetspartners fyra innovationslabb* som ska motverka segregation. Ett av de fyra labben kommer att starta i Södertälje där Telge Bostäder blir partner.

Förutom Södertälje kommer innovationslabb att startas i Boden, Norrköping och i Göteborg. I innovationslabben ska nya arbetssätt testas, utvecklas och utvärderas. Syftet är att sprida lärdomar om framgångsrika metoder – så att fler kan göra mer för att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice och minska brottslighet.

Flera exempel visar enligt SABO att mycket redan görs för att minska utanförskapet i landets bostadsområden. Det finns framgångsrika samarbeten med Hyresgästföreningen, idrottsföreningar, skola, näringsliv och kommuner. Men behoven är fortfarande stora och syftet med innovationslabben är möta behoven genom en typ av experimentverkstäder på fyra platser: Vårt Rannebergen i Göteborg, Samverkan i Boden, Portalen i Norrköping och Telge Bostäder i Södertälje.

För innovationslabbet i Södertälje är planen att Telge Bostäder ihop med flera lokala aktörer ska testa ett nytt arbetssätt i liten skala – med målet att sedan använda det på fler platser. Labbet ska etableras i bostadsområdet Lina Hage, med ungdomar som målgrupp.

– Vi vill att unga i åldern 11–15 år ska få bra förebilder i det egna bostadsområdet. Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar i aktiviteter så att de själva är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från kriminalitet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

*Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklas lokala metoder, verktyg och modeller – med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet. Läs mer på sabo.se

Telges pressjour, telefon: 08-550 220 50 alt. e-post: pressjour@telge.se

Taggar:

Om oss

Telge Bostäder bygger och förvaltar attraktiva och prisvärda bostäder i Södertälje kommun. Bostadsbeståndet på cirka 9 500 bostäderna består av hyreslägenheter, radhus, student- och trygghetsbostäder; allt från ett rum och kokvrå till sju rum och kök. Med en femtedel av kommunens invånare boende i fastigheterna är de kommunens största hyresvärd.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar i aktiviteter så att de själva är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från kriminalitet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort
Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.