Telge Bostäder påbörjar försäljning av fastigheter

Telge Bostäders styrelse har gett bolagets vd i uppdrag att påbörja arbetet med en försäljning av fastigheter i Västra Blombacka och Geneta. Telge Bostäder är Södertäljes största fastighetsägare med över 10 000 lägenheter och försäljningen görs för att finansiera modernisering och nybyggnation.

Telge Bostäder är Södertäljes största fastighetsägare med över 10 000 lägenheter. Den 26 april gav bolagets styrelse vd Eva Nygren i uppdrag att påbörja en försäljning av sju fastigheter i Västra Blombacka och Geneta.

-         Vi är en aktiv förvaltare och ser hela tiden över vårt fastighetsbestånd. Den aktuella försäljningen genomförs för att finansiera moderniseringar och nybyggnation. Vi bygger just nu över 100 lägenheter i centrala Södertälje, säger Eva Nygren, vd Telge Bostäder.

Målsättningen är att försäljningen ska genomföras under året och kraven på köparen är höga. Det ska vara en fastighetsägare med goda referenser som ser förvärvet långsiktigt och vill satsa på Södertälje.

-         Även efter en försäljning äger vi över hälften av fastigheterna i Västra Blombacka och Geneta. Tillsammans med den nye ägaren vill vi fortsätta att utveckla områdena, säger Eva Nygren.

Vid en försäljning behåller hyresgästerna både hyreskontrakt och besittningsrätt. De kommer också att få behålla sina poäng i Telge Bostäders Hyresbörs.

Tidigare har styrelsen fattat beslut om försäljning av 140 lägenheter i Västra Blombacka och det är nu sammanlagt 680 lägenheter fördelat på nio fastigheter som kan komma att säljas under året.

För ytterligare information kontakta:

Ingela Nylund Watz (S), styrelseordförande Telge Bostäder
Telefon: 08-786 56 45
E-post: ingela.nylund.watz@riksdagen.se

Eva Nygren, vd Telge Bostäder
Telefon: 08- 550 227 01
E-post: eva.nygren@telge.se

Veijo Stenbäck, chef affärsutveckling
Telefon: 08-550 228 07
E-post: veijo.stenback@telge.se

Om Telge Bostäder
Telge Bostäder grundades 1948 och ingår idag i koncernen Telge. Telge Bostäder bidrar till att skapa attraktivt boende och en sund bostadsmarknad i Södertälje kommun. Med drygt 10 000 lägenheter i Södertälje, Järna, Mölnbo och Hölö omsätter bolaget 730 mkr och har cirka 130 anställda. www.telge.se

 

 

Om oss

Vi erbjuder sedan 1948 boende i attraktiva, trygga och levande stadsdelar i innovativa och internationella Södertälje kommun. Vi vill att våra boende ska känna delaktighet, stolthet och framtidstro. Med cirka 9 500 bostäder fördelat på 23 områden i Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna söder om Stockholm är vi ett av Sveriges största kommunala bostadsbolag. Våra lägenheter och radhus är alla hyresrätter. Telge Bostäder och Telge Hovsjö är en del av Telgekoncernen som ägs av Södertälje kommun. Läs mer om oss: telge.se

Prenumerera