Telge Bostäder säljer fastigheter i Rosenlund och Saltskog

I Telge Bostäders affärsplan framgår att bolaget ska sälja fastigheter för att få in kapital till underhåll och nyproduktion samt för att skapa en mix av ägare och ägarformer i Södertäljes olika bostadsområden. Nu säljs två fastigheter i områdena Rosenlund och Saltskog i Södertälje

Telge Bostäders styrelse gav för en tid sedan vd Juan Copovi-Mena i uppdrag att sälja fastigheterna med adress Barrtorpsvägen 1–6 i Saltskog och Strindbergsvägen 12a–14b i Rosenlund. Ny ägare för båda fastigheterna är Ivarssons Bostäder.

- Vi är en aktiv förvaltare och ser hela tiden över vårt fastighetsbestånd i ett långsiktigt perspektiv. Ett av våra uppdrag är att ta ansvar för Södertäljes bostadsmarknad genom att bygga nytt och utöka antalet bostäder på en marknad som är hårt pressad av bostadsbrist. Just nu bygger vi till exempel 72 nya lägenheter i Grusåsen, säger Juan Copovi-Mena, vd Telge Bostäder

Ett flertal bolag visade intresse för att köpa. Kravet på köparen har varit att det ska vara en fastighetsägare med goda referenser som ser förvärvet långsiktigt. Innan köpet gick igenom har bland andra Telge Bostäders styrelse och kommunfullmäktige godkänt den nya ägaren.  

- Ivarssons Bostäder äger redan flera fastigheter i Södertälje bland annat i Fornhöjden, Ronna och i Geneta. Vi tror mycket på Södertäljes framtid och tycker att kommunen, företag och Telge Bostäder agerar på ett bra sätt för att stödja utvecklingen, vilken vi vill vara en del av. Vi har också visat att vi är en trygg hyresvärd som har hyresgästernas trivsel i fokus, säger Claes Jernbeck, vd Ivarssons Bostäder.   

Hyresgästerna i de berörda fastigheterna behåller både hyreskontrakt och besittningsrätt. De kommer också att få behålla sina poäng i Telge Bostäders Hyresbörs.

Även efter försäljningen äger Telge Bostäder en stor del av fastigheterna i både Saltskog och Rosenlund. Tillsammans med den nye ägaren vill bolaget fortsätta att utveckla områdena.

För mer information kontakta:

Telges Pressjour
Telefon 08-550 220 50
Mejl: pressjour@telge.se

Taggar:

Om oss

Telge Bostäder bygger och förvaltar attraktiva och prisvärda bostäder i Södertälje kommun. Bostadsbeståndet på cirka 9 500 bostäderna består av hyreslägenheter, radhus, student- och trygghetsbostäder; allt från ett rum och kokvrå till sju rum och kök. Med en femtedel av kommunens invånare boende i fastigheterna är de kommunens största hyresvärd.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi tror mycket på Södertäljes framtid och tycker att kommunen, företag och Telge Bostäder agerar på ett bra sätt för att stödja utvecklingen, vilken vi vill vara en del av.
Claes Jernbeck, vd Ivarssons Bostäder