Äntligen blir elräkningen enklare att förstå

En Sifoundersökning visar att 7 av 10 svenskar tycker det är svårt att förstå sin elräkning. Därför lanserar Telge Energi i dagarna en faktura i helt ny tappning. Den nya elräkningen är framtagen med hjälp av bolagets kunder och är ett viktigt steg för att bekräfta det miljöval alla hushåll kan göra kopplat till sitt val av elbolag.  

I dagarna får de första 5 000 testkunderna runt om i landet sin nya elfaktura.

-  Kundernas perspektiv har varit centralt när vi utformat vår nya elräkning. Det här är inget jobb som görs av en ledningsgrupp i ett konferensrum. Att fråga kunderna hur de vill ha det är centralt för att lyckas. Vi är exempelvis väldigt tacksamma för vår Kundpanels kloka inspel och synpunkter när det gäller begriplighet kopplat till miljö, säger Anna Albinsson, kundchef på Telge Energi.

Telge Energi har städat innehållet i sin elfaktura för att den ska vara enklare att förstå och för att kopplingen till miljö och klimat ska bli tydligare. Resultatet av ett års intensiv fakturastädning testas nu av den kundgrupp som i dagarna får sin elfaktura i den nya och enklare utformningen. Testgruppen består av privatkunder runt om i landet och representerar alla åldrar, kön, boendeformer och avtalsformer. Fram till mitten av juni samlas testgruppens synpunkter in och först i höst får företagets alla privatkunder den nya enklare elfakturan.

-  Elfakturan är en strategiskt viktig kommunikationskanal i vår dialog med kunderna. Men allt kan inte stå på fakturan. Vi har minskat mängden information men samtidigt lagt till efterfrågade nyheter såsom information om kundens egen klimatpåverkan till följd av den egna faktiska elkonsumtionen. Vår ambition är att vi ska ha branschens bästa elfaktura, vilket inte borde vara så svårt med tanke på hur det ser ut i branschen idag, säger Anna Albinsson.

Den nya elfakturan har förbättrats och förtydligats avsevärt jämfört med tidigare. Nu presenteras mindre men mer väsentlig information. Illustrationer, ett tydligt formspråk och sufflerande korta texter hjälper till att tolka informationen. Även kundens elförbrukning över tid framgår tydligt, vilket tidigare bara fanns tillgänglig på kundsidorna på webben. En annan nyhet är att elfakturan nu kan användas som ett verktyg för lärande om kopplingen mellan miljö- och klimatpåverkan och det egna elkonsumtionsmönstret: för den aktuella perioden redovisas kundens klimatbidrag uttryckt i ton koldioxid. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten.

Anni Svensson, Kundkommunikatör och Presskontakt Telge Energi
Telefon: 08-550 228 89 (dir), 0729637362 (mob)
E-post: anni.svensson@telge.se

Anna Albinsson, Kundchef Telge Energi 
Telefon: 08-550 222 46 (dir), 070-263 94 62 (mob) 
E-post: anna.albinsson@telge.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Taggar:

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Kundernas perspektiv har varit centralt när vi utformat vår nya elräkning. Det här är inget jobb som görs av en ledningsgrupp i ett konferensrum. Att fråga kunderna hur de vill ha det är centralt för att lyckas. Vi är exempelvis väldigt tacksamma för vår Kundpanels kloka inspel och synpunkter när det gäller begriplighet kopplat till miljö.
Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi