Ny Sifo-undersökning: Fler tecknar miljövänliga elavtal i en tid av fortsatt stor klimatångest

Varannan svensk upplever en fortsatt stark oro för klimatet. Störst är klimatångesten bland kvinnor och unga. Jämfört med tidigare år utmärker sig nu de svenskar som har valt att agera hållbart genom att teckna miljövänliga elavtal. Denna grupp har på ett år ökat från 16 % till 25 % och representerar den näst största ökningen totalt. Detta framgår av en färsk Sifo-undersökning som Telge Energi låtit göra.

Varannan svensk upplever en fortsatt stark oro för klimatet. Störst är klimatångesten bland kvinnor och unga. Jämfört med tidigare år utmärker sig nu de svenskar som har valt att agera hållbart genom att teckna miljövänliga elavtal. Denna grupp har på ett år ökat från 16 % till 25 % och representerar den näst största ökningen totalt. Detta framgår av en färsk Sifo-undersökning som Telge Energi låtit göra.

- Resultaten i Sifo-undersökningen bekräftar det vi på Telge Energi har märkt av länge: att marknadens intresse för 100 % förnybar el ökar. Klimat- och miljöengagemanget styr i allt högre grad när man väljer elleverantör. Det handlar inte bara om pris längre. Det är logiskt. Är man orolig för klimatet så söker man sig till en leverantör som förmår att tänka nytt. Att välja ren el från förnybara källor är en av de bästa insatserna som man kan göra för att bidra till minskade koldioxidutsläpp, säger Petra Hallebrant, kundchef på Telge Energi.

Som uppföljning på en Sifo-undersökning om klimat och miljö som Telge Energi genomförde 2013 har nu en ny undersökning tagits fram för att belysa utvecklingen av tre viktiga frågor: Hur upplever man klimatförändringen, känner man någon form av ”klimatångest”? Vad gör man själv för att skona miljön? Vad orsakas de största koldioxidutsläppen av?

Sammanfattningsvis känner varannan svensk en stark oro för klimatet, vilket är oförändrat från förra året, liksom att kvinnor och yngre personer känner större oro än män och äldre.

Den näst största beteendeförändringen i år är att fler har tecknat ett miljövänligt elavtal. Den största förändringen är att man oftare köper miljömärkt och närodlat när man handlar. Fortfarande är den vanligaste miljöåtgärden att sopsortera och näst vanligast är att undvika engångsartiklar.

Bilkörning toppar även i år listan över vad man anser orsaka de största koldioxidutsläppen i Norden. I kontrast till detta står att väldigt få anser att el- eller kraftproduktion är ett av de största utsläppsproblemen.  

Du hittar hela undersökningen på telgeenergi.se

För mer information

Petra Hallebrant, Kundchef, Telge Energi
Telefon: 08-550 230 59
E-post: petra.hallebrant@telge.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Dokument & länkar