Stabila priser trots knappa vattenmagasin

Trots den ovanligt torra och varma sommaren i hela landet blev elpriset 15 % lägre i september jämfört med i fjol. Hösten inleddes med ett stort underskott i vattenmagasinen. Från rekordlåga nivåer i våras har priserna på såväl kort som lång sikt nu sakta börjat klättra uppåt. En tidig prognos pekar på fortsatt låga prisnivåer i vinter.

Efter en mycket torr, varm och lång sommar är nu industrierna åter i full gång. Höstdagjämningen är redan passerad och vi går mot en kallare period med allt högre elförbrukning för hushållen.Trots ett stort underskott i den hydrologiska balansen fortsätter spotpriserna att vara stabila.Spotpriset för september ligger 15 % lägre jämfört med förra året. Även områdesskillnaderna fortsätter att vara små. Skillnaden mellan billigaste SE1 och dyraste SE4 blev bara 0,1 öre.

SE1 33,53 öre/KWh

SE2 33,53 öre/KWh

SE3 33,53 öre/KWh

SE4 33,64 öre/KWh

Priserna ovan är uttagna 2014-09-29.

Som på många andra marknader är det utbud och efterfrågan som styr priset på el. Detta förhållande påverkas av flera faktorer t.ex. temperaturen, fyllnadsgraden i vattenmagasinen, tillgången på kärnkraft, kol och oljepriser, men även konjunkturläget i Sverige och övriga världen.

Spotpriset och priset på kort sikt, dvs. de korta terminskontrakten, har en stark korrelation till vädret men även till kärnkraften. Sedan juni har det varit en stadig prisuppgång på de korta terminskontrakten. Den främsta orsaken är det hydrologiska underskottet.Terminsprisernas utveckling, dvs. det som styr det bundna elpriset på längre sikt, påverkas främst av priset på kol, utsläppsrätter, vädret och hur kärnkraften går. Utsläppsrätterna påverkas i sin tur av konjunkturen och av politiska beslut. Priserna på årskontrakten har stadigt gått upp, efter den historiska bottennoteringen i april. Kolpriset fortsätter sin kräftgång på historiskt låga nivåer. Förklaringen är att den fortsatt svaga världskonjunkturen har lett till begränsad efterfrågan på kol, vilket i sin tur har resulterat i överskott. Just nu kostar kolet 78 USD/ton.

Priset på utsläppsrätter har varit volatilt tidigare. Vi har sett både toppar och dalar, med en bottennotering i våras. Men nu ser CO2-priset ut att stabiliseras på dagens nivå 5,93 EUR/ton.Elcertifikatmarknaden har sakta gått upp efter sommaren. Det överskott som tidigare fanns på marknaden börjar knapras in och minska. Marknaden bedömer att det fortfarande finns utrymme för ytterligare en prisuppgång. Priset på mars-15 kan nu handlas till 191 kr/MWh.

Elmarknaden framöver

Hydrologi

Hela sommaren och inledningen av hösten blev torrare än normalt. Vattenmagasinen fick därmed en lägre påfyllning än vanligt. Nu ser däremot prognoserna blötare ut än på mycket länge. Hydrologin fortsätter att spela en avgörande roll för prisutvecklingen främst på kort sikt men även på lite längre sikt. Än så länge är det ett underskott i vattenmagasinen. Utifrån hur marknaden värderar vinterpriserna idag, kan vi konstatera att det inte finns något som talar för att vi kommer att få se höga priser i vinter heller. Men ändras dagens förutsättningar för den bedömningen så kommer förstås priserna att justeras upp eller ner.Som sagt, vi går mot kallare väder och därmed större förbrukning. Trots att priserna har gått upp är det fortfarande historiskt bra priser. I våras konstaterade vi att de som då band sina avtal gjorde det till det lägsta priset sen 2006, vilket också bekräftats av Energimyndigheten. Det är fortfarande gynnsamt läge att binda sitt elpris för den som vill ha en trygg vinter.

Kärnkraft

Efter att de flesta reaktorerna nu är tillbaka i drift efter årets genomförda revision uppgår den totala kärnkraftproduktion i Sverige till 6 807 MW, vilket motsvarar 71 procent av installerad effekt. Ringhals 2 och 4 är fortfarande på revision men beräknas vara tillbaka i produktion första veckan i oktober. Oskarshamn 2 är tagen ur drift för ett längre underhållsarbete och kommer att starta igen sommaren 2015. Mycket kärnkraft är alltså igång och mer kommer det att bli när två av de tre sista reaktorerna som är på revision åter tas i drift i oktober.

Spotpriset på Nord Pool

Det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool blev i september 33,53 öre per kWh (SE03)*.

För mer information, kontakta: Petra Hallebrant, Kundchef Telge Energi Telefon: 08-550 230 59 (dir), E-post: petra.hallebrant@telge.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Dokument & länkar