Stor osäkerhet på elmarknaden inför vintern

Den nederbördsfattiga inledningen på sommaren gör att nivåerna i de nordiska vattenmagasinen nu är rekordlåga. Samtidigt fortsätter problemen för den svenska kärnkraften. Det betyder att elpriset under hösten och vintern kan bli betydligt högre än normalt. Telge Energis rekommendation till hushållen är därför att binda en del av sitt elavtal. Det är den kommande hösten och vintern som osäkerheten är stor. På längre sikt kommer de rörliga elavtalen att ge kunderna den lägsta kostnaden.Samtidigt går kärnkraften fortfarande inte för fullt. Tillgängligheten ligger på endast 70 procent trots att antalet revisioner är mindre än vanligt. Det gör att vi med den gångna vinterns erfarenheter ser en risk för att problemen för den svenska kärnkraften fortsätter under hösten och den kommande vintern. Det finns därför en ökad osäkerhet för hur elpriserna kommer att utvecklas under hösten och vintern.

– Osäkerheten gäller den kommande hösten och vintern. För en eluppvärmd villa kan det innebära ökade kostnader på mellan 2 000 och 3 000 kronor. På längre sikt räknar vi med sjunkande elpriser. Telge Energi rekommenderar därför elkunderna att binda en del av sina elavtal men inte under mer än 12 månader, säger Johan Öhnell, vd Telge Energi.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: Johan Öhnell, vd Telge Energi.
Tel: 0708-51 58 50 johan.ohnell@telge.se

Taggar:

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Dokument & länkar