Telge Energi driver elbranschen i en mer klimatsmart riktning

Telge Energi har länge drivit på utvecklingen inom energisektorn. Det senaste initiativet för att utveckla klimatarbetet inom energibranschen är ett initiativ kallat Smutselskollen. På sajten Smutselskollen.se kan konsumenten ta reda på från vilka källor den el man köper kommer ifrån - om den är fossil eller förnybar. Gensvaret har varit positivt; Hittills har över 100 000 personer jämfört och granskat sitt och andras elbolag.

Att förklara att du som elkonsument har möjlighet att göra en insats för miljö och klimat via elräkningen är en tuff utmaning. Smutselskollen är Telge Energis försök att på ett enkelt och pedagogiskt sätt ta sig an uppgiften.

– Vi tyckte att det var på tiden att svenska konsumenter får ett vettigt verktyg för att välja elbolag inte bara utifrån pris, utan också utifrån klimatperspektiv, säger Telge Energis kundchef Anna Albinsson.

Telge Energi och Smutselskollen har nyligen kritiserats av branschorganisationen Svensk Energi. Bland annat anklagas Telge Energi för att ljuga om andra bolags siffor på sajten. Telge Energi tillbakavisar den kritiken. Enligt ett direktiv från Energimarknadsinspektionen är alla elbolag sedan årsskiftet skyldiga att redovisa hur elen de säljer är producerad. De siffror som används i Smutselskollen är elbolagens egna, redovisade på hemsidor och räkningar.

Telge Energi välkomnar en debatt om ursprungsmärkning av el och ställer sig bakom Svensk Energis nyligen presenterade förslag om att låta Energimarknadsinspektionen utöka sitt verktyg ”Elpriskollen” till att också inkludera ursprungsmärkning.

– Det skulle innebära ett stort klimatkliv framåt om Energimarknadsinspektionen, som Svensk Energi förespråkar, får ett utökat myndighetsuppdrag som liknar Smutselskollen. Då blir vi fler som hjälper kunderna att välja el utifrån klimatperspektiv, kommenterar Anna Albinsson.

Fakta Smutselskollen

  • All information och alla siffor som presenteras på www.smutselskollen.se har hämtats från respektive elleverantör, främst från deras egna hemsidor. Vi har bara sammanställt siffrorna för att göra det enklare för kunderna att göra ett klimatsmart val.
  • Vi har granskat 121 svenska elbolag. 47 stycken är helt förnybara. 6 bolag har solkraft i sin elmix. Resterande har olika blandningar.

Statistik från Smutselskollen

Fakta Telge Energi

  • Telge Energi är ett kommunalt elbolag med en marknadsandel om ca tre procent.
  • Telge Energi säljer bara el från de förnybara källorna sol, vind och vatten.
  • Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Anni Svensson, Kundkommunikatör och Presskontakt Telge Energi
Telefon: 08-550 228 89 (dir)
E-post: anni.svensson@telge.se

Anna Albinsson, Kundchef och Presskontakt Telge Energi 
Telefon: 08-550 222 46 (dir)
E-post: anna.albinsson@telge.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten för att få bort den nordiska kolkraften. Bolaget har under flera år i rad fått topplacering i SKI:s undersökning Sveriges mest nöjda elkunder. Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Taggar:

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det skulle innebära ett stort klimatkliv framåt om Energimarknadsinspektionen, som Svensk Energi förespråkar, får ett utökat myndighetsuppdrag som liknar Smutselskollen. Då blir vi fler som hjälper kunderna att välja el utifrån klimatperspektiv.
Anna Albinsson, Kundchef, Telge Energi