Telge Energi och WWF i unikt samarbete för att återställa den biologiska mångfalden i Ångermanälven

Det är första gången som återställning sker i en av de stora norrlandsälvarna, viktig för förnybar elproduktion. Vattenkraften som står för 47 % av den totala elproduktionen i Sverige* är en väsentlig del av den förnybara elen, men kan också ha negativa effekter på miljön, främst när det gäller den biologiska mångfalden. Telge Energi tillsammans med Världsnaturfonden WWF ser nu till att ett av de många åtgärdsförslagen blir verklighet.

Vattenkraftsproduktionen som är en del av förnybar elproduktion kan ha negativa effekter på biologisk mångfald då det bildas torrfåror i samband med byggandet av kraftverken. I höstas släpptes en rapport som WWF tillsammans med Telge Energi och Älvräddarna tagit fram om hur vattenkraften kan bli mer hållbar och i samklang med naturen. Rapporten visar på 266 konkreta åtgärdsförslag och att det finns stora möjligheter att återskapa liv och biologisk mångfald utan att vattenkraftsproduktionen påverkas.

Projektet i Bullerforsen avser en torrfåra som ligger i Vilhelmina kommun, knappt en kilometer nedströms från Malgomajs kraftstation. Arbetet innebär konkret att återskapa en naturlig livsmiljö för fisk och andra vattenlevande djur. Till exempel tas barriärer och fördämningar bort, sten och block flyttas och vattnet får åter ge liv i torrfåran. Fisk får tillgång till fåran och på sikt återställs strandzonen till en rikare miljö med naturlig flora och fauna.

- Vattenkraften ska vara en långsiktigt hållbar energilösning, men då krävs att energibolag tar sitt ansvar. Att återställa torrfåran i Bullerforsen är bara ett av många projekt som vi i samarbete med WWF jobbar med. Vi hoppas kunna inspirera fler företag att göra den här typen av aktiviteter. Det är inte minst viktigt för kommande generationer att fiskbestånd och biologisk mångfald bevaras, säger Mats Fagerström, VD Telge Energi. 
 
- Projektet visar att ett stort antal miljöförbättrande åtgärder är möjliga att genomföra och att en betydande andel av dessa inte påverkar själva vattenkraftsproduktionen, säger Lennart Gladh, expert på sötvatten hos Världsnaturfonden WWF.

Fakta

*Enligt Energimyndighetens nya statistik för elproduktion avseende år 2015.

För mer information, kontakta:

Anni Svensson, presskontakt och kommuniktör Telge Energi
Telefon pressjour: 0721-90 58 05
E-post: anni.svensson@telge.se 

Lennart Gladh, expert sötvatten, Världsnaturfonden WWF
Telefon: 070-221 03 67
E-post: lennart.gladh@wwf.se

Elin Dunås, presskontakt Världsnaturfonden WWF
Telefon: 070-776 27 86
E-post: elin.dunas@wwf.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 175 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 87 anställda. Kund för kund, kilowattimme för kilowattimme ska vi ersätta den smutsiga elen med ren el. Läs mer: www.telgeenergi.se

Taggar:

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Projektet visar att ett stort antal miljöförbättrande åtgärder är möjliga att genomföra och att en betydande andel av dessa inte påverkar själva vattenkraftsproduktionen.
Lennart Gladh, expert på sötvatten, Världsnaturfonden WWF.
Vattenkraften ska vara en långsiktigt hållbar energilösning, men då krävs att energibolag tar sitt ansvar. Att återställa torrfåran i Bullerforsen är bara ett av många projekt som vi i samarbete med WWF jobbar med. Vi hoppas kunna inspirera fler företag att göra den här typen av aktiviteter. Det är inte minst viktigt för kommande generationer att fiskbestånd och biologisk mångfald bevaras.
Mats Fagerström, VD, Telge Energi