Telge Kraft rekryterar för fortsatt tillväxt

2011 var ett mycket bra år för Telge Kraft och intresset för företagets portföljförvaltningstjänster har varit stort. För att kunna fortsätta att växa under 2012 har en affärsutvecklingschef och ytterligare två nya medarbetare rekryterats.

2011 var ett mycket bra år för det oberoende elhandelsföretaget Telge Kraft. Företaget redovisar ökad omsättning och vinst på en allt tuffare marknad för portföljförvaltning.

-         Målet är att Telge Kraft skall erbjuda den mest professionella portföljförvaltningen, den effektivaste administrationen och det bästa systemstödet. För att nå målet och fortsätta att växa har vi rekryterat tre mycket kompetenta medarbetare, säger Frans Lundquist, vd för Telge Kraft.

Johan Skördare har anställts som affärsutvecklingschef. Johan har arbetat i ledande befattningar i Bergen Energi i tio år och i Eneas Energy i fem år.

-         Telge Kraft är ett spännande bolag som har ett starkt varumärke och stort fokus på kundens bästa. Jag ser mycket framemot att vara med att utveckla och stärka bolaget, säger Johan Skördare.

Även Andreas Persson, som är ny portföljförvaltare, har rekryteras från en konkurrent. Han kommer närmast från Eon Energy Trading där han innehar en tjänst som analytiker. Efter två år på Eon återvänder Andreas till Telge Kraft där han arbetade mellan 2006 – 2010. Den tredje nye medarbetaren är Peter Arnström som anställts för att förstärka funktionen fysisk handel.

Telge Kraft har idag 41 anställda, omsätter cirka 3 miljarder kronor och 11 TWh kraft årligen. Över hälften av den el som Telge Kraft säljer är ursprungsmärkt och säljs som Bra Miljöval-el.

För ytterligare information kontakta:
Frans Lundquist, vd Telge Kraft
Telefon: 0708-51 58 79
E-post: frans.lundquist@telge.se

Telge Kraft som ingår i Telgekoncernen är ett oberoende portföljförvaltningsföretag på elmarknaden. Företaget erbjuder tjänster inom fysisk och finansiell krafthandel och tillhandahåller även administrativa tjänster såsom fakturasamordning, EDI-fakturering och olika statistiklösningar. Telge Krafthandel agerar på den finansiella marknaden och har Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument. Telge Kraft har 41 anställda och hanterar 11 TWh el årligen. Företaget omsätter ca 3 miljarder kronor årligen. För ytterligare information www.telgekraft.se