TeliaSonera International Carrier levererar HD-sändningar från Friidrotts-EM 2010

TeliaSonera International Carrier har tecknat avtal med det svenska produktionsbolaget High Definition Resources AB (HDR) för överföring av HD-sändningar från årets europeiska friidrottsmästerskap på TV4.  TeliaSonera International Carrier är den första nätoperatören med eget fibermedianät som erbjuder tjänsten Media Connect med Occasional Use.

Europamästerskapet i friidrott tillhör de viktigare händelserna i idrottskalendern. Mästerskapet firar i år sitt tjugoårsjubileum, och antalet tävlande är rekordstort. HD-sändningarna från tävlingarna förmedlas via TeliaSonera International Carriers tjänst Media Connect Occasional Use, till TV4 i Stockholm. 

TeliaSonera International Carrier vann upphandlingen tack vare en kostnadseffektiv och heltäckande lösning för överföringen. TeliaSonera International Carrier kombinerar sändplattformar och radiolänkar på ett innovativt sätt för att överföra HD-signalerna från tävlingsarenan till TeliaSoneras globala nätverk.

Den här typen av överföringar garanterar att svenska friidrottsälskare får möjlighet att njuta av ett högklassigt idrottsevenemang. TeliaSonera International Carrier har föreslagit en kostnadseffektiv och heltäckande lösning som garanterar att HD-material av högsta kvalitet når de svenska tittarna. Vi var imponerade av TeliaSoneras insats under sändningen av Wimbledon, och är övertygade om att denna lösning kommer att fungera lika bra, säger Andreas Langell, Production Manager, HDR.

TeliaSonera International Carrier erbjuder tjänsten Media Connect, som förmedlar signaler av HD-kvalitet till över 100 sändare i 35 länder, via ett internationellt fiberbaserat medianät som är specialkonstruerat för utsändning av högkvalitativa tv-program. Tjänsten Media Connect Occasional Use erbjuder broadcasters och innehållsleverantörer att använda Media Connect under sändningar som pågår över begränsade tidsperioder.

– De allt högre kraven på kvalitet har medfört att trycket ökar på plattformar som används för överföring av innehåll från den här typen av evenemang. Vi är ett av de första telecombolagen som kan erbjuda tjänsten Occasional Use internationellt, och det här avtalet bekräftar styrkan i vår satsning att erbjuda lösningar som ger högsta kvalitet och värde. Vi ser fram mot att samarbeta med HDR och ytterligare förstärka vår profil för den här typen av idrottssändningar, förklarar Brendan Ives, Chef för säljregion Crossborder, TeliaSonera International Carrier.

TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören av gränsöverskridande kvalitetstjänster för röst, ip och kapacitet med ett helägt internationellt carrier-nät. TeliaSoneras tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. TeliaSonera skapar värde genom att fokusera på att bli ett företag med kundupplevelser i världsklass, säkerställa en hög nätkvalitet och en kostnadsstruktur i nivå med de bästa. 2009 omsatte TeliaSonera 109 miljarder SEK och vid utgången av 2009 var det totala antalet abonnemang 148 miljoner i 20 länder. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar