Datum för TeliaSoneras finansiella rapportering 2004

Datum för TeliaSoneras finansiella rapportering 2004 TeliaSonera kommer under 2004 att distribuera sina finansiella rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt följande: Bokslutskommuniké januari-december 2003 onsdag 11 februari Delårsrapport januari-mars 2004 onsdag 28 april Bolagsstämma onsdag 28 april Delårsrapport januari-juni 2004 onsdag 28 juli Delårsrapport januari-september 2004 onsdag 27 oktober _______________________________________________ Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar