En miljon av Telias kunder gör mer än ringer med mobilen

Allt fler svenskar har upptäckt nyttan och nöjet med mobilen och blivit flitiga användare av mobila tjänster. På ett år har användningen av Telias mobila datatjänster ökat med över 300 procent. Antalet kunder som kan använda mobila datatjänster har fördubblats på ett år och uppgår nu till en miljon.

PC-korten, som gör att man kan jobba mobilt med sin bärbara dator och koppla upp sig mot Internet och företagets intranät, står för 20 procent av den totala förbrukningen av datatrafik i Telias mobilnät. – Det är ingen tvekan om att vi ser ett genombrott i att använda mobilen till mer än vanliga röstsamtal, säger Erik Heilborn, chef för företagsmarknaden på TeliaSonera Sverige. Allt fler företag behöver vara nåbara och kunna sköta kontoret oavsett vilken plats de befinner sig på och med mobil e-post och uppkoppling mot Internet och företagets intranät via mobilen är det möjligt. Exempel på andra populära tjänster i mobilen är bild-, ljud- och textmeddelanden (mms, sms), tv i mobilen, nyhets- och vädertjänster och nummerupplysning. För att underlätta för mobilanvändarna har vi samlat de bästa tjänsterna i mobilportalen Telia Surfport som fungerar på mer än 200 mobiltelefonmodeller. www.telia.se/surfport Användningen av mobila datatjänster mäts i förbrukad mängd GPRS datatrafik. Uppgifterna ovan är per 30 juni 2005 jämfört med 30 juni 2004.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com