Förändringar i TeliaSoneras ledning

Robert Andersson har utsetts till Verkställande Direktör för Sonera i Finland. Han kommer också att ingå i TeliaSoneras koncernledning.

Finland är en av våra viktigaste marknader och en kärnverksamhet för TeliaSonera.
Robert Andersson kommer att ansvara för samtliga affärsområden med kundkontakt och fokusera på att leverera en kundupplevelse i världsklass för alla Soneras kunder.

Robert Andersson tillträder som VD för Sonera i Finland den 14 maj 2012. Han kommer att rapportera till VD och koncernchef Lars Nyberg och ingå i TeliaSoneras koncernledning.

– Jag är mycket nöjd med att vi lyckats rekrytera Robert Andersson för att leda och stärka vår affär och varumärket Sonera i Finland. Han har en bred internationell erfarenhet och en solid bakgrund inom mobilkommunikationsbranschen från Nokia samt ett starkt nätverk i Finland, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef.

– Sonera är en mycket stark aktör inom den finska IT- och telekombranschen och TeliaSonera är en viktig internationell spelare. Jag ser fram emot att få fortsätta min karriär hos en ledande telekomoperatör efter många år inom mobilbranschen, säger Robert Andersson.

Robert Andersson som är 51 år, har under sin karriär haft flera ledande befattningar inom bland annat strategi och affärsutveckling, försäljning och finans inom Nokia. Under åren 2005-2009 ingick han också i koncernledningen på Nokia. Robert Andersson är ekonomiemagister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors samt har en Master of Business Administration från George Washington University i Washington D.C.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl 08.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar