Förändringar i TeliaSoneras valberedning

På den ordinarie bolagsstämman 2005 i TeliaSonera AB (publ) beslutade stämman att utse Eva Halvarsson som representant för svenska staten, Samuli Haapasalo som representant för finska staten, KG Lindvall som representant för Robur Fonder, Björn Lind som representant för SEB Fonder och Tom von Weymarn i hans egenskap av styrelseordförande att ingå i valberedningen för perioden fram till och med den ordinarie bolagsstämman 2006. I enlighet med de regler för valberedningen som antogs vid samma stämma har finska staten nu meddelat att Markku Tapio skall vara representant för finska staten i valberedningen och SEB Fonder har meddelat att Lennart Ribohn skall vara representant för SEB Fonder i valberedningen.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar