Förtydligande angående TeliaSonera i DN debatt 21 april

I DN Debatt den 21 april ger VD Lars Nyberg TeliaSoneras synpunkter angående de frågeställningar som kommit i fokus efter förra veckans Uppdrag Granskning.

Ingressen till artikeln kan uppfattas som ett citat och inleds med formuleringen ”Enskilda bolag är aldrig skyldiga” skriven av Dagens Nyheter Debatts redaktör, inte TeliaSonera. TeliaSonera har aldrig använt en sådan formulering och kommer heller aldrig att göra det, eftersom vi inte på något sätt står bakom detta påstående. Det ger bilden av ett naivt företag som inte tar frågor om företags ansvar på allvar och inget kunde vara oss mer främmande.

Vi står för vartenda ord i artikeln, men inte den feltolkning av våra åsikter som Dagens Nyheter gjort i sin ingress. Vi har begärt rättelse, men vår begäran har avslagits av tidningen.
 

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar