Ny chef för Investor Relations

Andreas Ekström har utsetts till Vice President, Investor Relations.

Andreas Ekström, 33 år, kommer närmast från Carnegie, Stockholm, där han sedan 2007 arbetar som finansanalytiker med fokus på telekombranschen. Dessförinnan hade Andreas Ekström en liknande position på Handelsbanken under sex år. Andreas Ekström har en civilekonomexamen ifrån Stockholms universitet.

- Andreas Ekström har omfattande erfarenhet från finansmarknaden och telekomsektorn. Hans bakgrund kommer att bli mycket värdefull för TeliaSonera, säger Per-Arne Blomquist, Executive Vice President och CFO.

Andreas Ekström efterträder Martti Yrjö-Koskinen som, vilket tidigare kommunicerats, går vidare till en ny position som Senior Vice President, TeliaSonera Eurasien.


Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar